XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) de 30 mest värdemässigt omsatta aktierna på Stockholmsbörsen

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG) så nära som möjligt. Indexet syftar till att återspegla de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm men innehåller hållbarhetskrav vilka innebär att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer utesluts ur index.

Genom fonden tar du del av Stockholmsbörsens utveckling utan att välja enstaka aktier. Fondens låga förvaltningsavgift gör att den lämpar sig såväl för kort- som långsiktiga investerare som vill ha exponering mot svenska storbolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Beskrivning

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) försöker spåra OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG).

Denna ETFs TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) är den billigaste och största ETF som följer OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG). ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i den börshandlade fonden ackumuleras och återinvesteras i.

Index Beskrivning

OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG) är en ESG-ansvarig version av OMX Stockholm 30 Index, som är det ledande aktieindexet på Nasdaq Stockholm. OMXS30ESG baseras på OMXS30, som består av de 30 mest omsatta värdepapperen på Nasdaq Stockholm, följt av en systematisk kriteriebaserad ESG-screening där värdepapper som inte uppfyller kriterierna exkluderas. Indexet har utmärkt likviditet, vilket resulterar i ett index som är mycket lämpligt som underliggande för derivatprodukter.

Dessutom är OMXS30ESG också konstruerad för att användas för strukturerade produkter, t.ex. warranter, indexobligationer, börshandlade fonder och andra icke-standardiserade derivatprodukter. Sammansättningen av OMXS30ESG-indexet revideras två gånger per år i början av juli och januari. OMXS30ESG Index är ett börsvärdevägt index

Handla XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) är en svensk och europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnNasdaq StockholmSEKXACT OMXS30

Inlägget XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) de 30 mest värdemässigt omsatta aktierna på Stockholmsbörsen dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt