XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF) Danmarks 25 mest omsatta aktier

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF) försöker följa SHBNESG-indexet. SHBNESG-indexet följer de 25 största och mest omsatta aktierna på den danska aktiemarknaden.

Denna ETFs (total cost ratio) uppgår till 0,15 % p.a. XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF) är den billigaste och största ETF som följer SHBNESG-index. Den börshandlade fonden replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETF:n delas ut till investerarna (årligen).

XACT OMXC25 ESG är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index så nära som möjligt. OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange vilka möter index hållbarhetskrav. Fonden är den första börshandlade indexfonden som prissätts och handlas i realtid på Nasdaq Copenhagen.

Tack vare sin regelbaserade konstruktion och transparens har fonden väsentligt lägre förvaltningsavgift samt transaktionskostnader än traditionella danska investeringsföreningar. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). Fonden är registrerad för 2021 såsom aktiebaserad på listan över fonder (”investeringsselskaber”) hos danska Skatteförvaltningen. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641

Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning

Denna fond är en börshandlad indexfond som följer OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Net Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Eftersom fonden är en indexfond utgör OMX Copenhagen 25 Index fondens jämförelseindex vid beskrivningen av aktivitetsgraden enligt nedan. Fonden eftersträvar att ha så låga avvikelser mot index som möjligt (för uppgift om förväntad aktiv risk under normala marknadsförhållanden, se ovan under rubriken ”Placeringsinriktning och tillgångsklasser”).

Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. Förvaltningsavgift, kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till avgifter och transaktionskostnader för fonden. Index belastas emellertid inte av dessa kostnader.

ESG

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål. Att fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper innebär bland annat att fonden tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och likabehandling.

Handla XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq i Norden.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF) Danmarks 25 mest omsatta aktier dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt