XACT Bull (ETF) ger 150 procent av Stockholmsbörsens uppgång

XACT Bull (ETF) är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI-index. XACT Bull kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,60 % p.a. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt. Utdelningarna i ETFen återinvesteras i fonden.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad specialfond med hävstång och skiljer sig därför från en värdepappersfond. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader, motsvarar cirka 150% av den dagliga positiva förändringen i OMXS30-indexet (med OMXS30 avses det index som inkluderar utdelningar, OMXS30GI). Detta innebär att när OMXS30, stiger med 1% en börsdag, stiger XACT Bull med cirka 1,5%. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm.

Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OMXS30-futures) motsvarande cirka 150% av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 150% av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav. Fondens avkastning bestäms av hur de terminskontrakt som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Fonden passar dig som tror på en uppgång på Stockholmsbörsen och som är införstådd med effekten av daglig justerad hävstång. Fonden handlas på börsen och har som mål att ge en avkastning motsvarande ca 1,5 gånger den dagliga förändringen i indexet OMXS30, vilket innebär mycket hög risk. För mer information se fondens informationsbroschyr.

Handla XACT BULL (ETF)

XACT BULL (ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm, i dagligt tal kallad Stockholmsbörsen.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaTickerNasdaq StockholmSEKXACT BULL

Inlägget XACT Bull (ETF) ger 150 procent av Stockholmsbörsens uppgång dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt