XACT Bull 2 (UCITS) ETF ger den dubbla dagliga avkastningen på Stockholmsbörsen

XACT Bull 2 (UCITS) ETF är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga positiva förändringen i OMXS30GI-index.

XACT Bull 2 kan passa den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Index Beskrivning

OMX Stockholm 30 är NASDAQ OMX Stockholms ledande aktieindex. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Det begränsade antalet beståndsdelar garanterar att alla underliggande aktier i indexet har utmärkt likviditet, vilket resulterar i ett index som är mycket lämpligt som underliggande för derivatprodukter.

Dessutom används OMXS30 även för strukturerade produkter, t.ex. warranter, indexobligationer, börshandlade fonder som XACT OMX och andra icke-standardiserade derivatprodukter. Sammansättningen av OMXS30-indexet revideras två gånger per år.

Denna version av indexet; OMXS30GI är ett marknadsvägt totalavkastningsindex. Basdatumet för OMXS30GI är 23 maj 2006 med ett basvärde på 100.

Handla XACT Bull 2

XACT Bull 2 (ETF) är en svensk och europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget XACT Bull 2 (UCITS) ETF ger den dubbla dagliga avkastningen på Stockholmsbörsen dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt