XACT Bear (ETF) följer OMXS30™-index och ger 150% negativ daglig hävstång

XACT Bear (ETF) är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs. Fonden redovisas som artikel 6 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Denna ETF kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,60 procent.

Indexbeskrivning

OMX Stockholm 30 är NASDAQ OMX Stockholms ledande aktieindex. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Det begränsade antalet beståndsdelar garanterar att alla underliggande aktier i indexet har utmärkt likviditet, vilket resulterar i ett index som är mycket lämpligt som underliggande för derivatprodukter.

Dessutom används OMXS30 även för strukturerade produkter, t.ex. warranter, indexobligationer, börshandlade fonder som XACT OMX och andra icke-standardiserade derivatprodukter. Sammansättningen av OMXS30-indexet revideras två gånger per år.

Denna version av indexet; OMXS30GI är ett marknadsvägt totalavkastningsindex. Basdatumet för OMXS30GI är 23 maj 2006 med ett basvärde på 100.

Handla XACT Bear

XACT Bear (ETF) är en svensk och europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget XACT Bear (ETF) följer OMXS30™-index och ger 150% negativ daglig hävstång dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt