WisdomTree lanserar Megatrend ETF med exponering mot flera teman

WisdomTree har idag lanserat en Megatrend ETF med exponering mot flera teman som ger investerare en diversifierad exponering mot 14 teman i en enda börshandlad fond. WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) är den elfte ETFen i WisdomTrees tematiska equity UCITS ETF-sortiment. WMGT strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Global Megatrends Equity Index (’Index’) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,50 %. WMGT, noterat idag på Börse Xetra, och kommer att noteras på Londonbörsen den 12 december 2023.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra prestanda för globala företag som är involverade i globala megatrender inklusive sociala, tekniska, miljömässiga eller geopolitiska förändringar definierade i WisdomTree Thematic Classification och som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

Lanseringen av WisdomTree Megatrends UCITS ETF signalerar utvecklingen av WisdomTrees ledande tematiska ETF och forskningsplattform. Sedan 2018 har WisdomTree lanserat flera expertdrivna tematiska ETF:er och utvecklat forskning i världsklass kring konstruktionen av enskilda tematiska strategier och tematiska portföljer. WisdomTree Megatrends UCITS ETF, som utnyttjar WisdomTrees djupa tematiska forskning, är uppbyggd kring tre lager av alfagenerering – strategisk tematisk tillgångsallokering, taktisk tematisk tillgångsallokering och tematiskt aktieurval.

Tre lager av alfagenerering

Strategisk tematisk tillgångsallokering ger investerare en kurerad exponering för de mest lovande teman samtidigt som diversifiering mellan teman över olika Megatrender maximeras.

Taktisk tematisk tillgångsallokering gör det möjligt för strategin att luta sig in i och övervikta teman när en kombination av positiva faktorer skapar en positiv cykel för ett givet tema, som observerats med cloud computing under 2020 och artificiell intelligens 2023.

Tematiskt aktieurval utnyttjar experter inom olika teman för att välja de mest relevanta kommande företagen för varje tema. Den multitematiska strategin drar fördel av WisdomTrees tematiska expertpartners för att leverera en differentierad portfölj av aktier för varje tema.

Chris Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree, sa: ”Att bygga en multitematisk portfölj kan vara utmanande eftersom det finns många fallgropar som kan leda till undermåliga resultat. En alltför koncentrerad portfölj, bristande kontroll kring fördelningen mellan teman, bristande fokus på mindre företag med hög potential eller brist på disciplin och temakompetens i aktieval kan alla minska eller till och med radera effekten av tematiska investeringar. Vårt tillvägagångssätt för att bygga denna multi-tematiska strategi ger en mervärdeslösning för investerarnas verktygslåda. Genom strategin kan investerare få exponering för de viktigaste och mest transformerande teman, dra nytta av kortsiktiga trender inom teman, maximera diversifiering mellan teman och tillväxtpotential, samtidigt som de minimerar exponeringen för megacaps genom fokus på ren uppspelning och kommande företag.”

Genom WisdomTree Megatrends UCITS ETF kommer investerare att få tillgång till 14 teman över tekniska, miljömässiga och sociala förändrings megatrender.

MegatrendsValt temaTechnological
ShiftsArtificial Intelligence & Big DataBlockchainCloud ComputingCybersecurityDigital InfrastructureHealthTechSemiconductorsEnvironmental
PressuresSustainable Energy ProductionSustainable Energy StorageSustainable FoodSustainable Resource ManagementDemographic
& Social ShiftsAging PopulationRise of Emerging Market ConsumerRise of the Middle Class

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”Sedan 2018 har vi utökat vårt utbud av tematiska ETF:er, och kompletterat detta med klassens bästa forskningskapacitet för att ge bästa möjliga investeringsupplevelse. Den tematiska forskningen och expertis som vi har utvecklat under åren har kulminerat i lanseringen av vår första diversifierade megatrends ETF och lutar sig åt vår innovationshistoria. Investerare vet att en investering i en WisdomTree-tematisk ETF kommer att kombinera vår expertis inom indexbyggande med den djupa branschkunskapen hos ämnesexperter. Slutresultatet är en genomtänkt, ren och differentierad exponering som tillför värde till portföljer och hjälper investerare att nå sina långsiktiga mål.”

Produktinformation

ETFTERBörsValutaKortnamnISINWisdomTree Megatrends UCITS ETF – USD Acc0.50%London Stock ExchangeUSDWMGTIE0000902GT6WisdomTree Megatrends UCITS ETF – USD Acc0.50%London Stock ExchangeGBxWMGGIE0000902GT6WisdomTree Megatrends UCITS ETF – USD Acc0.50%Börse XetraEURWMGTIE0000902GT6

Inlägget WisdomTree lanserar Megatrend ETF med exponering mot flera teman dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt