Vilken roll har dollarn på spannmålsmarknaden?

Påverkan av den amerikanska dollarn inom den globala råvarumarknaden- och futuresbranschen kan inte underskattas framförallt inte på spannmålsmarknaden. Medan jordbruksvaror som majs, vete och sojabönor per definition är “en massproducerad ospecialiserad produkt”, har den amerikanska dollarns roll – utöver utbud och efterfrågerelaterade variabler – bidragit till att utforma de amerikanska exportprogrammen för majs, sojabönor och vete under skördeåren.

Eftersom större delen av den globala handeln med export av råvaror regleras eller bedrivs i amerikanska dollar har den relativa positionen eller styrkan av en lokal valuta gentemot den amerikanska dollarn förmågan att påverka exportflöden på landsnivå. Till exempel är Brasilien den näst största producenten och exportören av majs. Den lokala valutan, den brasilianska realen, är historiskt svag gentemot den amerikanska dollarn. En titt i ett chart visar att den BRL/USD befinner sig i en långsiktigt fallande trend, men att det går att dra fördel av kursuppgångar som inträffar när de brasilianska jordbrukare säljer sitt spannmål i dollar.

Eftersom exportören i Brasilien tar emot amerikanska dollar som betalning från köparen finns det ett incitament för den brasilianska exportören att sälja majs på den globala exportmarknaden. Dessa amerikanska dollar kan fungera som en form av lagrad rikedom. Med andra ord, när Brasiliens valuta försvagas gentemot den amerikanska dollarn blir betalningar som mottas i amerikanska dollar mer värdefulla. Exportören kan också omedelbart byta amerikanska dollar mot lokal valuta – i detta fall den brasilianska realen.

Spannmål kommer i huvudsak från ett par länder, till exempel Argentina, Brasilien och Ukraina. I en tidigare artikel har vi konstaterar att det inte går att handla den argentinska peson hos någon av valutamäklare vi tittat på. Den ukrainska Hyrvnian, i form av valutaparet USD/UAH har vi inte heller hittat någon som handlar, den är lika svår att handla som valutaparet USD/ARS. Den brasilianska realen förekommer det däremot en hel del handel med, både när det gäller USD/BRL och det motsatta BRL/USD.

Genom att bygga på definitionen av en råvara som “en massproducerad ospecialiserad vara”, allt annat lika den globala slutanvändaren, eller köparen, av jordbruksvaror har ett val om var denne kan köpa. Tittar vi på tre stora spannmålsproducenter, Argentina, Brasilien och Ukraina hade alla registrerade skördar av majs. Den amerikanska majsskörden var vid detta tillfälle mindre än väntat men ändå den största skörden.

Inga globala leveransproblem

Vi tror att bristen på en global chocktillförselchock – vilket innebär att det inte fanns några globala leveransproblem – tillät den globala slutanvändaren av majs för att välja och köpa majs från ett antal olika länder. Allt annat lika med tanke på att lokala valutor i Argentina och Brasilien snabbt och kraftigt försvagades gentemot den amerikanska dollarn, var det ett incitament för exportören att aggressivt sälja majs till den globala exportmarknaden.

Slutligen var det historiska statistiska förhållandet mellan priset på Chicago Mercantile Exchange frontmånadsavtal och terminskontraktet på den brasilianska realen starkast av alla dessa tre valutor.

Den argentinska peson hade ett svagare förhållande till amerikanska majsfutures och Ukrainas hryvnians relation är att betrakta som mild.

Vi konstaterade att den brasilianska realen under olika perioder från januari 2016 till nutid har ett måttligt till starkt statistiskt förhållande till priset på frontmånaden i majs. Vi fann särskilt att förhållandet mellan de två sedan juni 2019 förbättrades statistiskt. Allt annat lika, eftersom dollarn stiger mot valutorna i andra majsexporterande länder, tror vi att amerikanska terminspriser bör sjunka för att den amerikanska majsen skall förbli konkurrenskraftiga.

Vad detta betyder för den amerikanska bonden?

Vi har länge hävdat att amerikanska terminsmarknader för jordbruk handlar mer än bara hos det amerikanska jordbruksverket, USDAs balansräkningar. Inom den nuvarande ordningen för grödemarknadsföring är vi övertygade om att föremål som valutakurser och utländsk produktion kan påverka prisutfallet för majsterminer och kräva uppmärksamhet.

Snabbare försäljning på grund av svag brasiliansk real

Brasilien skördar kanske inte sojabönor i rekordhastighet, men landets jordbrukare säljer sina grödor mycket snabbare än vanligt på grund av den svaga valutan och osäkerheten om hur handeln mellan USA och Kina kommer att påverka deras verksamhet.

Brasilien exporterar vanligtvis mer än hälften av sin årliga sojabönsexport mellan mars och juni. Cirka 75% av denna export är på väg till Kina. Brasiliens sändningar av sojabönor till Kina i januari minskade kraftigt från förra året på grund av mer engagemang från USA, men försäljning och export av sojabönor från USA till Kina, världens toppköpare har svalnat de senaste veckorna.

USA kan komma att behöva skicka en rekordvolym sojabönor till Kina i år för att uppfylla Fas 1-handelsavtalen. Det kanske inte är så illa för Brasilien om det resulterar i en drastisk minskning av den amerikanska sojabönshandeln med andra länder, men brasilianska jordbrukare känner konkurrensen, särskilt med osäkerheten kring efterfrågan från Kina mitt i problem med afrikansk svinpest och Coronaviruset.

Brasilianska odlare har emellertid den svaga valutan på sin sida, och det gör försäljningen av deras grödor särskilt attraktiv eftersom de säljs i dollar.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Vilken roll har dollarn på spannmålsmarknaden? appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt