Vattenfall tar Juktans pumpkraftverk till nästa steg

Förstudien om att ta Juktans pumpkraftverk i Västerbotten i drift igen har visat positiva resultat. Vattenfall har därför fattat beslut om att ta nästa steg med förprojektering. Investeringsbeslut är planerat till 2027.

Vattenkraften som står för drygt hälften av Sveriges elproduktion är mycket viktig för den gröna omställningen. Förstudien visar att en ombyggnad av Juktan till ett pumpkraftverk igen är både lönsam och teknisk möjligt. Juktan är ett av fyra pågående expansionsprojekt. Vattenfall vattenkraft har beslutat om 57 miljoner kronor till nästa steg, s.k. förprojektering, då t ex nya tillstånd söks och byggprojektet planeras i detalj.

– Resultaten är mycket lovande och om förutsättningarna håller framåt så är ett slutgiltigt investeringsbeslut planerat till 2027. Juktan kommer i så fall med sina 315 MW att bli Sveriges största pumpkraftverk, eller enkelt uttryckt en mycket viktig tillgång för elektrifieringen och för att möjliggöra fossilfrihet. Det blir i så fall ett av Sveriges enskilt största batterier, motsvarande 300 000 elbilar, som kan producera el när den behövs som mest, säger Johan Dasht, vd Vattenfall vattenkraft AB.

En ombyggnad av Juktan är i linje med Vattenfalls strategi om att bidra till att möta den ökande efterfrågan på fossilfri el, vilket är en förutsättning för att uppnå klimatmålen.​ Samrådet är klart och samrådsredogörelsen är inskickad till Länsstyrelsen.

Fakta om Juktan:

Vattenkraften balanserar elsystemet och reglerar icke planerbar elproduktion.

Ett pumpkraftverk är en särskild form av vattenkraftverk som lagrar energi i form av vatten som pumpas upp till ett vattenmagasin och kan producera elenergi när den behövs. 

Planeras att tas i drift 2032.

Den nya anläggningen kan uthålligt producera med effekten 300 MW under fyra dygn.

Ombyggnaden omfattar bland annat en ny turbin, generator, transformator och 400 kV ställverk ovan jord​.

Vattenfall har fyra pågående expansionsprojekt inom vattenkraft: Juktan, Harsprånget, Messaure och Porjus.

Inlägget Vattenfall tar Juktans pumpkraftverk till nästa steg dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt