Vattenfall och flygbolag vill bana väg för vätgas på flygplatser i Sverige och Norge

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia och Vattenfall har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att undersöka förutsättningarna för vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge.

Detta samarbete kommer att ge bättre förståelse för vätgasflyget som koncept, drift, försörjning, infrastruktur och tankningsbehov på flygplatser i syfte att underlätta utvecklingen av ett sådant system i båda länderna. Studien kommer också att identifiera metoder för att välja vilka flygplatser som ska anpassas för vätgasdrivna flygplan i båda länderna samt det tillkommande regelverket.

Detta är ett första steg i en ettårig förstudie som inbegriper två länder och fler än 50 flygplatser. Projektet återspeglar alla partners gemensamma ambition att tillämpa sin expertis för att minska flygindustrins koldioxidutsläpp och nå netto noll utsläpp till 2050.

”Vätgas sticker ut som en viktig möjliggörare i pionjärarbetet för en hållbar framtid i flygindustrin”, säger Guillaume Faury, koncernchef för Airbus. ”Norge och Sverige hör till de regionerna med högst efterfrågan på flygtransporter och har stor potential för vätgasproduktion med förnybara energislag. Jag är mycket glad över att kunna inleda detta samarbete med partners som engagerar sig helhjärtat för att ta konkreta steg mot en framtida fossilfri flygindustri. Det passar perfekt med vår strategi att bygga ut ett ekosystem med vätgas för flygindustrin i de delar av världen där det passar som bäst.”

”Vi vill möjliggöra omställningen till en fossilfri industri. Flygindustrin är idag svår att ställa och det är en stor utmaning att bryta sig loss från fossila bränslen. Detta gränsöverskridande samarbete visar dock på viljan att åstadkomma en förändring. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis inom elmarknadens utveckling, elinfrastruktur och vätgasproduktion i Sverige”, säger Anna Borg, VD och koncernchef för Vattenfall.

Användningen av vätgas som bränsle i framtidens flygplan förväntas inte bara minska utsläppen från flygplanen avsevärt, utan kan också bidra till att minska koldioxidutsläppen från flygverksamhet på marken.

År 2020 presenterade Airbus det första ZEROe-konceptet med ambitionen att lansera världens första vätgasdrivna kommersiella flygplan till 2035. Airbus lanserade också programmet ”Hydrogen Hub at Airports” för att initiera forskning om behov av infrastruktur och fossilfri drift av flygplatser, i hela värdekedjan.

Inlägget Vattenfall och flygbolag vill bana väg för vätgas på flygplatser i Sverige och Norge dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt