Vattenfall ansöker om ny detaljplan för kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals

Vattenfall ansöker nu hos Varbergs kommun om ändrad detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya reaktorer på Väröhalvön.

Vattenfall äger redan större delen av det knappt en kvadratkilometer stora området väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals.

─ För att kunna bygga nya reaktorer på Väröhalvön behöver en ny detaljplan upprättas. Vattenfall ansöker därför om planbesked hos Varbergs kommun för upprättande av en sådan detaljplan, säger Desirée Comstedt, projekt- och utvecklingsansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Vattenfall planerar att väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals uppföra en ny kärnkraftsanläggning på Väröhalvön med ambitionen att ta nya reaktorer i drift under tidigt 2030-tal. Som ett led i planerna har Vattenfall under hösten inlett en process för att köpa fastigheter i det aktuella området på Väröhalvön.

─ En kommande kärnkraftsanläggning är tänkt att lokaliseras i eller intill Riksintresse Ringhals, ett område som är utpekat för elproduktion och kraftvärme. Vi har genomfört en lokaliseringsutredning som visar att detta område är mest lämpat för att så snabbt som möjligt möta det ökande behovet av planerbar el i Sverige, säger Desirée Comstedt.

Planering av ny kärnkraft pågår

Sedan i våras pågår arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området väster om Ringhals. En process med förfrågningar till reaktorleverantörer pågår sedan i somras.

─ Förstudien om förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft på Väröhalvön beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i våra beslutsunderlag för kommande tillståndsansökningar hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer, säger Desirée Comstedt.

Enligt ansökan om planbesked kommer driftområdet för kärnkraftsanläggningen att rymma reaktorer med tillhörande byggnader. Därutöver krävs ett verksamhetsområde med utrymme för verkstäder, förråd, kontorsutrymmen, matsal, avloppsreningsverk, räddningstjänst med mera, samt ett ytterområde som rymmer parkering, personalbostäder, hotell med mera. Vattenfall kommer att utreda hur mycket av befintlig infrastruktur vid Ringhals kärnkraftverk som kommer att kunna samnyttjas med en ny kärnkraftsanläggning.

Inlägget Vattenfall ansöker om ny detaljplan för kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt