VanEck’s Dividend ETF når 500 miljoner euro i förvaltad volym

Regelbundna utdelningar efterfrågas: I början av 2024 översteg VanEck’s Dividend ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) från kapitalförvaltaren VanEck en fondstorlek på 500 miljoner euro. ETFen investerar i 100 utdelningsaktier från industriländer över hela världen – men inte bara utdelningsavkastningen tas med i beräkningen: Faktorer som utdelningsstabilitet, förväntad utdelningstillväxt, global diversifiering och hänsyn till ESG-kriterier är också avgörande vid valet av enskilda företag.

”Det starka inflödet till VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF visar oss att i tider av ökad inflation letar många investerare efter ytterligare regelbundna inkomster, till exempel via vinstutdelningar från utdelningsaktier”, förklarade Martijn Rozemuller, vd för VanEck Europe. ”Med vår ETF kan investerare göra riktade investeringar i ett urval av företag som erbjuder hög utdelningsstabilitet och som dessutom är diversifierade över olika regioner och sektorer.”

Strikt aktieurval med syftet en mer hållbar utdelningstillväxt

För detta ändamål följer ETF Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Analysföretaget Morningstar identifierar 100 aktier från det breda universum av utvecklade marknadsaktier för indexet. Utöver strikta kriterier som rör bolagens utdelningspolicy, prognoser för framtida utdelningar och likviditeten i aktierna tillämpas även ESG-filter för att utesluta exempelvis brott mot FN:s Global Compact och kontroversiella produktinvesteringar. ETF har dock inte hållbara investeringar som investeringsmål.

”Med detta strikta urval är vår ETF mycket framgångsrik och syftar till att spåra crème de la crème av utdelningsaktier, så att säga,” sa Rozemuller. ”Om en fond fokuserar för mycket på en hög direktavkastning, kan investerare snabbt hamna i en utdelningsfälla när aktiekurserna faller, det vill säga de kan vilseledas av ett till synes gynnsamt förhållande mellan utdelning och aktiekurs orsakad av ett fall i aktiekursen. Med den noggranna genomgången som vår ETF bygger på vill vi säkerställa att utdelningsbetalningarna är hållbara och stabila på lång sikt, så att investerare kan dra nytta av attraktiva och regelbundna intäkter på lång sikt.”

Den fysiskt replikerande ETFen har en total kostnadskvot (TER) på 0,38 procent p.a. och delar ut utdelningsintäkter kvartalsvis. Den nuvarande direktavkastningen är 5,0 procent.

ETFVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFIndexnamnMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexISINNL0011683594Ticker Xetra / BloombergVDIV/VDIV GYFörvaltareVanEck Asset Management B.V.HemvistHollandBasvalutaEURIndexleverantörMorningstarRebalanseringHalf-yearlyStrukturFysisk replikeringLanseringsdatum23 maj 2016Total expense ratio (TER)0.38% p.a.InkomstbehandlingDistributing (kvartalsvis)

Aktiemarknadsrisk: Priserna på värdepapper i fonden är föremål för de risker som är inneboende i att investera på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara kursfall. En investering i fonden kan leda till förluster.

Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investeras i värdepapper denominerade i utländsk valuta, kan fondens investeringar i utländsk valuta och förändringar i värdet av utländska valutor mot basvalutan leda till lägre avkastning för fonden och värdet av vissa utländska valutor kan vara föremål för betydande fluktuationer.

Handla VDIV ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget VanEck’s Dividend ETF når 500 miljoner euro i förvaltad volym dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt