VanEck lanserar två nya MOAT ETFer

Kapitalförvaltaren VanEck listade idag två nya MOAT ETFer på London Stock Exchange och Deutsche Börse Xetra: Med VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF kan investerare investera i aktier i amerikanska företag som har en så kallad ekonomisk vallgrav, dvs. långsiktiga och stabila konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF fokuserar på aktier i amerikanska små och medelstora företag som använder samma tillvägagångssätt.

Investeringar med vallgravsstrategi och Morningstar-forskning

Strategin bakom dessa fonder är baserad på konceptet om en ”ekonomisk vallgrav”, en term som först myntades av Warren Buffett, och syftar till att investera i företag som kan skydda sig själva och sin marknadsandel med en ”vallgrav” från konkurrenter. Sådana vallgravar är till exempel kostnadsledarskap, skalfördelar, nätverkseffekter, immateriella tillgångar, såsom hög varumärkeskännedom eller höga byteskostnader för användare, så att inträdesbarriärerna på marknaden för konkurrenter är höga.

De två nya ETFerna är baserade på Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM och Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSM, som härrör från Morningstars forskning. Dess analytikerteam undersöker amerikanska företag i termer av deras långsiktiga ekonomiska konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter och deras nuvarande värdering av verkligt värde. ”Indexen är baserade på den framtidsorienterade analysen av Morningstar Equity Research-teamet”, förklarar Andrew Lane, direktör för Equity Research på Morningstar. ”Sedan lanseringen i februari 2007 har Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM överträffat sitt jämförelseindex, Morningstar US Market Index, med 327 punkter per år. Under vart och ett av de tre åren av marknadsnedgång 2008, 2018 och 2022 höll den sig bättre än den breda amerikanska aktiemarknaden och uppnådde också bättre resultat varje efterföljande återhämtningsår.”

VanEck utökar sitt MOAT-erbjudande ytterligare med nya ETF:er
”Med sitt noggranna aktieval har Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM historiskt överträffat den breda amerikanska aktiemarknaden över längre tidsperioder”, säger Martijn Rozemuller, VD på VanEck Europe. ”Vår VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF passar därför bra som kärnkomponenten i en amerikansk position i en portfölj, särskilt för långsiktiga investerare. Vi tror att överprestationen kommer att fortsätta – men vi kan naturligtvis inte garantera det.”

Den nya amerikanska Small and Mid-cap ETFen är en annan byggsten i utbudet av vallgravsinvesteringar: ”Jämfört med stora aktier har små och medelstora aktier historiskt sett ofta presterat bättre”, säger Rozemuller. ”Även om sådana små och medelstora aktier utgör en betydande del av den amerikanska aktiemarknaden, är de ofta underviktade i portföljer. VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF kan därför vara ett utmärkt sätt för investerare att diversifiera sin portfölj bredare. Samtidigt kan de dra nytta av den högre långsiktiga avkastningspotentialen och de mer hållbara konkurrensfördelarna hos småbolagsaktier som Morningstar identifierat.”

Med sina två nya MOAT ETFer samt VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF och den globalt investerande VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF, erbjuder VanEck nu fyra MOAT ETFer i Europa som investerar med hjälp av vallgravsstrategin.

ETFVanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETFIndexnamnMorningstar® Wide Moat Focus IndexSMISIN CodeIE0007I99HX7Ticker LSE USD / GBPMOTU / MOTVTicker XetraWMOTFörvaltareVanEck Asset Management B.V.HemvistIrelandBasvalutaUS dollarIndexleverantörMorningstar Indexes GmbHOmbalanseringHalf-yearly, quarterly staggeredProduktstrukturPhysically replicatingLanseringsdatum12 januari 2024Total expense ratio (TER)0.46% p. a.Behandling av utdelningAckumulerande

ETFVanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETFIndexnamnMorningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexSMISIN CodeIE000SBU19F7Ticker LSE USD / GBPSMTVTicker XetraSMOT/ SMTVFörvaltareVanEck Asset Management B.V.HemvistIrlandBasvalutaUS dollarIndexleverantörMorningstar Indexes GmbHOmbalanseringHalf-yearly, quarterly staggeredProduktstrukturPhysically replicatingLanseringsdatum12 January 2024Total expense ratio (TER)0.49% p. a.Behandling av utdelningAckumulerande

Inlägget VanEck lanserar två nya MOAT ETFer dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt