Utsläppen i EU har minskat med tvåsiffriga procenttal i år

SparkChanges försäljningschef Billal Ismail ger Thomas Warner från Proactive London några värdefulla insikter om den flyktiga dynamiken i utsläppen i EU under de senaste månaderna.

Diskussionen tar upp de grundläggande faktorerna som påverkar koldioxidmarknaden och investerarnas roll när det gäller att forma dess bana. Ismail börjar med att lyfta fram den tröga karaktären hos EUs koldioxidmarknader. Den ekonomiska produktionen i EU har varit svag av olika anledningar, medan en betydande del av energiproduktionen har gått över till förnybara källor som vind och sol, vilket har lett till minskade utsläpp.

Han säger att efterfrågan-utbudsbalansen har lutat mot ett baisseartat scenario, med utsläppemn i EU som minskat med med en tvåsiffrig procentandel.

Trots de dämpade fundamenta har koldioxidpriserna bibehållit relativ stabilitet, pendlat mellan 80-90 €/ton, och då och då sjunkit in i det höga 70-talet. Ismail säger att konsensusprognoser för EUA-priser på kort sikt redan har justerats nedåt, och investeringsfonder har byggt upp den största korta nettopositionen någonsin.

Diskussionen vänder sig sedan mot koldioxidmarknadens säsongsvariationer och de unika utmaningar den ger. Ismail noterar sällsyntheten av att investerare bär betydande korta nettopositioner in i slutet av året, och betonar att en kort squeeze kan leda till en betydande prisuppgång. När han tar upp en sista fråga om koldioxidutsläpp, erkänner Ismail den positiva effekten av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) för att uppnå utsläppsminskningsmål.

Han betonar betydelsen av både strukturella och cykliska element i denna utveckling, med förnybar energikapacitet som bidrar till strukturella förändringar, samtidigt som ekonomiska faktorer påverkar cykliska trender.

Handla CO2 ETC

SparkChange Physical Carbon EUA ETC (Ticker: CO2) är en europeisk börshandlad råvara som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Inlägget Utsläppen i EU har minskat med tvåsiffriga procenttal i år dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt