Uniper satsar på att tillverka e-metanol i Östersund

Uniper ska producera hållbart elektrobränsle i Östersunds kommun, i en satsning som fått namnet NorthStarH2. För att säkra tillgången till mark och elnätsanslutning har Uniper och Jämtkraft undertecknat avtal. Det meddelade företagen tidigare i veckan.

– Uniper är fast beslutna att öka takten i energiomställningen och NorthStarH2 kan spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Industrin, som är tänkt att etableras intill kraftvärmeverket i Lugnvik, syftar till att tillverka elektrobränslet e-metanol från förnybar vätgas och infångad biogen koldioxid. Tekniken kommer vara en viktig pusselbit för att kunna ställa om transportsektor och tillverkningsindustri. NorthStarH2 kan därför bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045.

– Jämtkraft har under flera år undersökt förutsättningarna för produktion av förnybara elektrobränslen med hjälp av biogen koldioxid från kraftvärmeverket och vätgas framställd från förnybar el. Det känns väldigt bra att Uniper vill utveckla en sådan anläggning i samarbete med Jämtkraft, säger Ylva Andersson, vd Jämtkraft.

Tack vare tillgången på förnybar el, biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vatten, samt en utbyggd infrastruktur i form av både väg och järnväg, har Östersund goda förutsättningar för produktionsanläggningen. Dessutom finns vilja från både Östersunds kommun och Jämtkraft om att vara med och driva på den gröna omställningen, vilket är en förutsättning för att lyckas med ett projekt av den här storleken.

Fullt utbyggt skulle e-metanolen, som kan produceras i Östersund, kunna reducera Sveriges fossila koldioxidutsläpp genom att återanvända 160 000 ton biogen koldioxid per år. Målsättningen är även att så långt som möjligt använda cirkulära lösningar, till exempel att restvärme från industrin ska kunna återvinnas. Dessutom kommer industrin kunna öka regionens attraktivitet genom bland annat nya affärs- och arbetstillfällen.

I och med undertecknandet av avtalen mellan Uniper och Jämtkraft fortsätter nu arbetet för att etablera Unipers produktionsanläggning.

En av flera satsningar på e-metanol längs Norrlandskusten

Det kan vara värt att tillägga att Unipers satsning i Östersund bara är en av flera satsningar på produktion av e-metanol längs Norrlandskusten. Liquid Wind som bygger produktionsanläggningar tillsammans med och åt partners har annonserat planer i flera städer längs Norrlandskusten.

Inlägget Uniper satsar på att tillverka e-metanol i Östersund dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt