UBS förutspår stigande kopparpris trots svag ekonomi

Trots det svagare investerarsentimentet i Kina fortsätter koppar att handlas över 8 200 USD/metriskt ton (mt). En serie nedgraderingar av tillförseln av koppar från gruvor ligger bakom analytikernas förutsägelse om ett ihållande marknadsunderskott 2024, vilket gör att priset inte faller trots det svagare sentimentet. 

Analytiker på UBS förutspår ett pris på 9 500 dollar/mt för koppar, vilket rekommenderar investerare att ta tillvara köpmöjligheter vid marknadsnedgångar. Alternativt föreslår de att kunderna skall dra nytta av relativt låg volatilitet på optionsmarknaden för att säkra uppåtriktat deltagande i koppar.

En nyckelfaktor som bidragit till kopparberättelsen har varit den ständiga revideringen av utbudstillväxten. Framstående kopparproducenter som Anglo American och First Quantum har reviderat ner sin produktion för 2024, vilket signalerar utmaningar med att utöka produktionen. Den senaste tidens kollaps av behandlingsavgifter återspeglar en stramare marknad, vilket potentiellt leder till ett lägre raffinerat utbud.

Trots svag efterfrågan från traditionella sektorer i USA och svaghet i Europa, har en stark efterfrågan från Kina 2023 spelat en avgörande roll för att kompensera dessa utmaningar. Globala satsningar på att minska koldioxidutsläppen förväntas driva efterfrågan på elnät och transporter där koppar behövs. Även om bygg- och hushållssektorerna kan möta motstånd på grund av minskade färdigställande av byggnader i Kina, förväntas pågående stimulansåtgärder i landet ge underliggande stöd.

Analytiker på UBS förutspår en ökad global kopparkonsumtion på 3,3 procent 2024, eftersom en sannolik tillverkningsåterhämtning i Europa och USA hjälper till att övervinna utmaningarna med lagerminskningarna. Med begränsade synliga kopparlager till hands, förväntas priserna stiga till 9 500 USD/mt eller högre i slutet av 2024, enligt UBS utsikter.

Inlägget UBS förutspår stigande kopparpris trots svag ekonomi dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt