Tyskland satsar på fusionskraft

Tysklands forskningsminister Bettina Stark-Watzinger presenterade idag det nya finansieringsprogrammet ”Fusion 2040 – Forskning på vägen mot fusionskraftverket”.

”Jag vill att vi i Tyskland ska vara bland de första som bygger ett fusionskraftverk”, betonade den federala forskningsministern Bettina Stark-Watzinger. Med sitt utmärkta forskningslandskap och sin starka industri erbjuder Tyskland enastående förutsättningar för byggandet av fusionskraftverk. ”Fusion är en enorm möjlighet att lösa alla våra energiproblem”, sade ministern.

Andra pelaren för fusionsforskning

Myndigheten för utbildning och forskning (BMBF) har redan under lång tid finansierat fusionsforskning vid Max Planck-institutet för plasmafysik (IPP) i Garching och Greifswald, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) och Jülich Research Centre (FZJ). Det nya projektfinansieringsprogrammet lägger till en andra pelare till denna institutionella finansiering. Syftet med projektfinansieringsprogrammet är att i en första fas utveckla de tekniker, komponenter och material som behövs för ett fusionskraftverk i början av 2030-talet. Den andra fasen kommer sedan att fokusera på integrering i en kraftverksdesign. Finansieringsprogrammet är öppet för alla tekniker och omfattar både magnetisk inneslutningsteknik och laserfusion.

För att så snabbt som möjligt kunna bygga ett fusionskraftverk är programmet i huvudsak inriktat på tillämpningsorienterad forskningssamverkan som en form av offentlig-privat partnerskap (PPP). Projekt inom specifika deltekniker skall genomföras gemensamt av forskningsinstitut, universitet och industri. På så sätt kan nya forskningsrön tas tillvara i ett tidigt skede och know-how överföras till den inhemska industrin för vidare användning.

Inlägget Tyskland satsar på fusionskraft dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt