Thailand förser världen med ananas

Även om ananas ursprungligen kom från Sydamerika, är Thailand nu en av de största producenterna och exportörerna av ananas i världen. Landet har faktiskt varit en stor ananasexportör sedan 1600-talet, när bönder kämpade med överutbud av färsk ananas. Införandet av konservering förändrade exportprofilen, vilket gjorde att fruktens livslängd kunde förlängas genom konservering. Idag står Thailand för 50 procent av världens konserverade ananasproduktion, följt av Indonesien och Filippinerna.

Idag exporteras 90 procent av ananasskörden, främst till USA och EU. Resten säljs lokalt.

Ananaskonsumtion

Konsumtionen av thailändsk ananas domineras av konserverad frukt och koncentrat och står för 93 % av den totala konsumtionen. Resterande andel fördelas på sylt (4,4 procent), färsk frukt 2,4 procent och torkad frukt (0,2 procent).

Thailands historiska ananasproduktion

Ananas är en flerårig buske som blir runt 1,5 m hög. Varje planta producerar upp till 200 blommor. Pollinering under odling görs ofta för hand för att bevara fruktkvaliteten. Varje blomma producerar sedan en frukt, men dessa individuella frukter mognar till en enda ananas.

Tidig skörd av huvudfrukten kan uppmuntra en andra skörd av mindre frukter. Därför finns det två ananassäsonger i Thailand: en sommarskörd mellan februari till juni, samt en vinterskörd under perioden oktober till december.

Odlingsområden

Skördeområdet för ananas har minskat något sedan 2021, främst i de norra och centrala regionerna. Odling och bearbetning av ananas har påverkats av brist på arbetskraft, höga gödselpriser och höga produktionskostnader sedan covid-19-pandemin. Jordbrukare har därför i vissa fall gått över till att odla billigare grödor.

Det finns cirka 18 provinser i Thailand som odlar ananas.

Det huvudsakliga området för plantering av ananas är Prachuap Khiri khan-provinsen med 37 procent av den totala arealen, följt av Ratchaburi-provinsen med 9 procent och Phetchaburi-provinsen med 6 procent.

Ananaspriset

Ananaspriset sjönk under 2017 på grund av överutbud av färsk ananasproduktion och steg igen under torka och lågt utbud 2020.

Året därpå gick några bönder över till en mer fördelaktig gröda än ananas, några förädlare minskade sin kapacitet på grund av brist på arbetskraft och låga exportordrar.

I Vikingens databaser finns kursdata för mer än 40 000 olika råvaror, index, aktier, ETFer, Certifikat med mera. Tyvärr saknas historiska kursdata för ananaspriset då det är en råvara som inte handlas på en börs.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Thailand förser världen med ananas appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt