Annonsera

Integritetspolicy

Användarvillkor

Informationen som presenteras är av allmän karaktär och ska inte betraktas som professionell investeringsrådgivning. Alla investeringsbeslut som tas baserat på innehållet på Aktiegruvans hemsida, epostutskick och sociala medier är helt och hållet investerarens eget ansvar. Aktiegruvan ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av investeringsbeslut baserade på information som tillhandahålls av Aktiegruvan. Det är viktigt för varje individ att självständigt utvärdera och bedöma all tillgänglig information innan man fattar beslut om investeringar.

© Copyright 2024 - Aktiegruvan, Stockholm