Svolder på 20 minuter

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Svolder som är noterat på Stockholmsbörsen. Svolder var för övrigt en aktie som Dagens industri rekommenderade för 2024.

Svolders affärsidé är att med en noggrann analys investera i attraktivt värderade noterade svenska småbolag. De gör det långsiktigt och fokuserat för att skapa värde till aktieägarna.

Målet är att långsiktigt skapa en totalavkastning som klart överstiger småbolagsmarknaden där de strävar efter att uppvisa en utdelningstillväxt.

Fokus ligger på aktiv förvaltning av aktier inom segmentet småbolag på den svenska aktiemarknaden, där småbolag avser bolag med ett börsvärde på upp till 20 miljarder kronor. Om en aktie i portföljen presterar exceptionellt bra och stiger över den satta gränsen kommer de inte att sälja enbart av den anledningen.

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Svolder

Svolders innehav vid senaste rapporten

Fler nyheter

Populärt