Stort nysparande och rekordhög fondförmögenhet i januari

Fondåret 2024 inleddes med ett nysparande på totalt 11,5 miljarder kronor under januari månad vilket ledde till en rekordhög fondförmögenhet per den 31 januari 2024. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 153 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till rekordhöga 7 082 miljarder.

I januari noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 11,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 15 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 4,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2,9 miljarder och från blandfonder på 2,3 miljarder. Även hedgefonder uppvisade nettouttag på 2,4 miljarder kronor.

”Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i världen, både politiskt och ekonomiskt, är det mycket glädjande att kunna konstatera att svenskarna fortsatt håller i sitt långsiktiga sparande. Fondspararnas beteende under 2023 höll i sig även under inledningen av 2024 med fortsatt stora insättningar i aktiefonder. För första gången någonsin har vi nu i januari uppmätt en total fondförmögenhet i Sverige överstigande 7 000 miljarder kronor”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I januari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen sjönk under månaden med närmare 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade trots detta ett nettoinflöde på totalt 15 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och USA-fonder. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar stora inflöden med nettoinsättningar på drygt 13 miljarder kronor under januari månad.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade under januari ett nettoinflöde på totalt 4,1 miljarder kronor, av vilket 2,5 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under januari med drygt 153 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 082 miljarder, vilket utgör en ny rekordnotering. Av den totala fondförmögenheten var 4 727 miljarder (motsvarande 67 procent) placerade i aktiefonder.

Inlägget Stort nysparande och rekordhög fondförmögenhet i januari dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt