Stark efterfrågan på guld från privatpersoner i Thailand under 2023

Thailand såg den högsta ökningen av privatpersoners guldefterfrågan bland ASEAN-marknaderna 2023, drivet av deprecieringen på den lokala valutan under året.

World Gold Councils Gold Demand Trends-rapport för 2023 belyser en nioprocentig ökning av privatpersonernas guldefterfrågan i Thailand, driven av stigande efterfrågan på tackor och mynt. Globalt minskade den årliga guldefterfrågan, exklusive Over The Counter (OTC), med fem procent, men den totala efterfrågan nådde ett nytt rekord när OTC-marknader räknades in. 

Den globala efterfrågan på guld, exklusive Over The Counter (OTC), sjönk till 4 448 ton 2023, men den totala efterfrågan nådde ett nytt årsrekord på 4 899 ton på grund av investeringar från OTC-marknader, centralbanksköp och andra källor.

Centralbankerna förblev stora guldköpare, vilket kompenserade för utflöden ur börshandlade fonder, där Thailand visade en återhämtning under fjärde kvartalet i efterfrågan på guldsmycken men upplevde en total nedgång för hela året.

Thailand var det enda ASEAN-landet som visade tillväxt. Efterfrågan på smycken steg något, drivet av Kina, samtidigt som gruvproduktion och återvinning ökade. Rapporten tyder på att centralbankernas efterfrågan kommer att fortsätta att stödja guldmarknaden inför geopolitisk osäkerhet och ekonomisk avmattning.

Centralbankernas shoppingrunda fortsatte från 2022. Efterfrågan nådde 1 037 ton förra året, vilket gör den till den näst högsta någonsin, en minskning med bara 45 ton jämfört med året innan.

Utflödena för börshandlade fonder fortsatte

I motsats till en stark efterfrågan från OTC-marknaden och centralbanker fortsatte utflöden av guld från börshandlade fonder (ETF) under 2023. Totalt minskade innehaven för ETFer med 244 ton vilket gjorde 2023 till det tredje året i rad av nedgångar. Det var framförallt utflöden i Europa som dominerade bilden.

Inlägget Stark efterfrågan på guld från privatpersoner i Thailand under 2023 dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt