Star Vault har en växande skara av månadsbetalande spelare

I slutet av november ställde vi oss frågan vad som hände med Star Vaults nylansering av MMORPG-spelet Mortal Online 2. Det visade sig att ett par problem hade identifierats vilka bolaget sedan arbetat med att hantera.

Det visar sig ha gått helt ok. Star Vault har framgångsrikt lyckats bygga en växande bas av spelare som prenumererar på Mortal Online 2, dvs spelare som efter att ha köpt spelet fortsätter att spela genom automatiska månadsbetalningar (även kvartals- och halvårsbetalningar förekommer). Bolaget skriver att de nu ser en tydlig positiv trend avseende prenumeranter där antalet prenumeranter stadigt ökar. Spelare kan även fortsätta spela spelet genom engångsbetalningar (utan att lägga in sina kortuppgifter). Antalet aktiva spelare är för närvarande ca 28 000 stycken. Med vissa identifierade förändringar i nybörjarupplevelsen bedömer bolaget att Mortal Online 2 kan attrahera en bredare publik och därmed ha möjlighet att väsentligt öka antalet prenumeranter i spelet.

Växande spelarbas gör att Star Vault är nära break even

”Mortal Online 2 växer nu helt organiskt utan marknadsföring, visst är siffrorna fortfarande små med en aktiv spelarbas om ca 28 000 i spelbranschen, men det är bra början för en mindre spelutvecklare som Star Vault. Och inte minst ser vi en tydlig positiv trend avseende prenumeranter med automatiska månadsbetalningar – en ökning med ca 45% under de senaste 30 dagarna, vilket även medför att vi är mycket nära break-even i verksamheten. Med de förändringar i nybörjar-upplevelsen vi redan börjat implementera och tillgång till kapital för att börja marknadsföra spelet på allvar finns det goda förutsättningar för kraftig tillväxt under god lönsamhet”, skriver Star Vaults VD, Henrik Nyström.

Fler nyheter

Populärt