Sprott Asset Management CEO avslöjar insikter om uranmarknadsuppgången för 2024

John Ciampaglia, Sprott Asset Management CEO, träffade nyligen med Steve Darling från Proactive för att belysa den glödheta uranmarknaden. Uran växte fram som en enastående råvara 2023 och upplevde en imponerande ökning i värde med 89 procent. Trenden har fortsatt med en ökning på 16 procent under bara de tre första veckorna av 2024. Detta momentum har underblåsts av växande oro för uranindustrins förmåga för att möta den ökande efterfrågan, särskilt mot bakgrund av motgångar i stora producerande länder som Kazakstan. När uranpriserna stiger till 106 USD per pound är gruvföretag över hela världen starkt motiverade att öka produktionen.

Ciampaglia lyfte fram en betydande utmaning i branschen, vilket är dess historiska underinvestering, vilket leder till risken för uranbrist. De snäva marknadsförhållandena förväntas bestå under de kommande två till tre åren, eftersom det inte kommer att finnas betydande nytt utbud förrän nya gruvor utvecklas, en process som vanligtvis tar flera år.

Dessutom fördjupar intervjun Rysslands betydande roll i uransektorn, och betonar den potentiella effekten av geopolitisk utveckling, inklusive ett lagförslag från USA som föreslår ett förbud mot import av anrikat uran från Ryssland. Ciampaglia gav värdefulla insikter om dynamiken på uranmarknaden, vilket gjorde denna intervju till en viktig visning för investerare som är intresserade av kärnenergisektorn. Han diskuterade också två vägar för att dra nytta av uranboomen – fysiska uranstiftelser och gruvaktier. Sprott Physical uranium trust, som innehar fysiskt uran, har vunnit popularitet, och en förändring mot uranutvinnings-ETFer indikerar en växande riskaptit bland investerare. När uranindustrin brottas med den dubbla utmaningen och möjligheten att återuppliva vilande gruvor, erbjuder Ciampaglias insikter värdefull vägledning för investerare som utforskar det lovande landskapet med uraninvesteringar genom Sprott Asset Management. Håll dig informerad och fatta välgrundade beslut på denna dynamiska marknad.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget Sprott Asset Management CEO avslöjar insikter om uranmarknadsuppgången för 2024 dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt