SECD ETF ger exponering mot statsobligationer i euroområdet med fokus på klimathänsyn

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) (SECD ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond tillåter en bred investering med låga avgifter i 327 obligationer.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,09 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) har tillgångar på 103 miljoner euro under förvaltning. SECD ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SECD?

Få exponering mot statsobligationer av investeringsklass i euroområdet med fokus på klimathänsyn.

Erbjuder en klimatriskjusterad metod för att få tillgång till statsobligationer i euroområdet.

Erbjuder tillgång till statsobligationer i euroområdet samtidigt som man försöker ge en högre exponering mot länder som är mindre exponerade för klimatförändringsrisker och en lägre exponering mot länder som är mer exponerade för klimatförändringsrisker.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett klimatriskjusterat index som erbjuder exponering mot statsobligationer av investeringsklass i euroområdet.

Investeringsstrategi

FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index följer eurodenominerade statsobligationer utgivna av euroområdets medlemsländer. Baserat på moderindexet (FTSE EMU Government Bond index) justeras landvikterna för att minska riskerna förknippade med klimatförändringar. Minsta löptid: 1 år. Betyg: Investment grade.

Handla SECD ETF

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) (SECD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamngettexEURSECDXETRAEURSECD

Största innehav

EmittentVikt (%)ITALY (REPUBLIC OF)33.34FRANCE (REPUBLIC OF)25.21GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)23.94SPAIN (KINGDOM OF)8.57AUSTRIA (REPUBLIC OF)4.60FINLAND (REPUBLIC OF)2.47BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)1.61IRELAND (GOVERNMENT)0.01NETHERLANDS (KINGDOM OF)0.00

Innehav kan komma att förändras

Inlägget SECD ETF ger exponering mot statsobligationer i euroområdet med fokus på klimathänsyn dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt