Så mycket påverkas elpriset av temperatur och vind

En grad lägre temperatur höjer elpriset med i snitt 4 öre i Sverige, en grad högre temperatur sänker priset lika mycket. Ändras i stället vindstyrkan med 1 meter per sekund påverkas elpriset med i snitt 11 öre. Men det skiljer sig åt mellan olika elområden. Det visar en ny rapport från forskningsföretaget Energiforsk. Rickard Sandberg, chef för Centret för data-analys vid Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit rapporten.

– Vindkraften påverkar elpriserna allt mer i takt med att den har byggts ut. Nu kan vi visa hur stor prispåverkan vindkraften har haft under det här året och hur mycket elpriset varierar upp och ner på grund av vädret, säger Lars Bergman, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i Energiforsks program FemD.

Energiforsk har i en rapport analyserat hur mycket elpriserna påverkas av att temperaturen respektive vinden varierar i Sveriges fyra elprisområden. Rapporten visar att en förändring i vindstyrka med 1 meter per sekund påverkar priset med 11 öre, nästan tre gånger mer än en temperaturförändring med en grad som påverkar priset med 4 öre.

Störst prispåverkan av vind är i elområde 3, där bland annat Stockholm och Göteborg ligger. Där innebär en förändring av vinden med 1 meter per sekund ett förändrat pris med 15 öre. Störst prispåverkan av temperatur är i elområde 4, i sydligaste Sverige, där en grads temperaturskillnad ändrar priset med 8 öre.

– Elpriserna i Sverige har under lång tid varierat med temperaturen, där kallare väder ökar efterfrågan och därmed priserna. Även utbudet påverkar elpriserna där mer vind och mer elproduktion sänker priserna. Nu har vi en ögonblicksbild av hur stor den här påverkan var när vindkraften stod för en femtedel av elproduktionen, säger rapportens författare Rickard Sandberg, docent och chef för Centret för data-analys vid Handelshögskolan i Stockholm.

För att ta hänsyn till att vindstyrka och temperatur mäts i olika enheter har Rickard Sandberg även undersökt hur elpriset påverkas baserat på så kallade standardiserade förändringar. Den analysen visar att vinden och temperaturen under perioden haft lika stor påverkan på priset.

Rapporten visar också att vinden har större prispåverkan än temperaturen under sommarmånaderna. Det innebär att vinden då har en större inverkan än temperaturen på hur mycket elpriserna varierar än under resten av året. Elpriserna var dessutom i snitt 25 öre lägre på helger än under vardagar, visar rapporten. Den lägre efterfrågan under veckoslut har därmed relativt stor påverkan på elpriset jämfört med vädret.

– Det skulle vara värdefullt att bedöma hur mycket elpriserna har påverkats över tid av att vindkraften har byggts ut. Sannolikt skulle det visa på mer varierande priser men också i snitt lägre priser över tid, eftersom ökat utbud pressar priserna. En sådan studie återstår att göra, men det skulle vara en pusselbit i hur Sverige kan skapa ett robust och hållbart energisystem, säger Rickard Sandberg.

Så mycket ändras elpriset i Sveriges elprisområden när vinden eller temperaturen förändras

Läs hela rapporten (pdf)

Inlägget Så mycket påverkas elpriset av temperatur och vind dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt