Privatpersoners aktieägande upp 12,4 procent under 2023

Euroclear Swedens färska aktieägarstatistik för 2023 visar att marknadsvärdet på privatpersoners aktier ökade 12,4 procent under 2023 jämfört med året innan. Investor, Telia och Ericsson är favoritaktierna. Handelsbanken seglar upp på topp 10-listan.

Marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktier ökade med 12,4 procent jämfört med utgången av 2022 och uppgick till 1,2 biljoner i slutet av 2023. Det fjärde kvartalet 2023 ökade marknadsvärdet med nästan 14 procent jämfört med kvartalet innan. 

– Bakom upphämtningen ligger börsrusningen i november och december när många hoppades på räntesänkningar. Sedan dess har entusiasmen mattats av och vi ser exempel på det motsatta – att priser på vissa varor har ökat. Men så fort räntesänkningar blir verklighet här eller i utlandet lär intresset för aktieköp stiga igen, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden.

Marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav var i genomsnitt cirka 516 000 kronor 2023, jämfört med cirka 460 000 kronor 2022 och 543 000 kronor 2021. 

Svenskarnas tio mest populära aktier 

Investor är kvar på toppen som favoritaktie och ökade dessutom med 5,4 procent jämfört med året innan. Tvåa på listan var Telia, som minskade med 1,9 procent. Ericsson kom på tredje plats, en minskning med 2,9 procent. Handelsbanken klättrade upp på en tiondeplats.  

– Alla tre svenska storbanker är på topp-10-listan. Det är tydligt att bankerna ses som säkra investeringar när räntorna går upp. Vi noterar särskilt Handelsbanken som är nykomling på listan, säger Annelie Lindahl.  

Euroclear Swedens aktieägarstatistik 

Euroclear Sweden hanterar det officiella registret över aktieägandet i de svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller annan handelsplats. Statistiken som rör marknadsvärde refererar till alla svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller handelsplattform i Sverige där en slutkurs rapporterats per den 31 december 2023.

Förändring av marknadsvärde för svenska privatpersoner per kvartal 2023 

2023-03    7,77%
2023-06   -1,73%
2023-09   -6,66%
2023-12   13,73%

Svenska privatpersoners favoritaktier

Investor

Telia

Ericsson

Volvo

Swedbank

SEB

SSAB (9)

SBB Norden (7)

H&M (8)

Handelsbanken (13)

Fler nyheter

Populärt