Olika Indienfonder att välja på

Indiens framträdande plats i den globala ekonomin har blivit omöjligt att förbise. 2020 hade Kina den snabbast växande BNP av någon större ekonomi och den största befolkningen i världen. Spola framåt till 2023, och Indien har överträffat Kina på båda punkter. IMF förväntar sig att Indien kommer att vara världens snabbast växande stora ekonomi både 2023 och 2024, och dess befolkning uppgår nu till cirka 1 425 miljarder. Av den anledningen är det många som letar efter olika Indienfonder.

Så även om Kina länge har hyllats som den ledande tillväxtmarknaden, finns det nu ett fall att hävda att Indien är på samma väg. Vid sidan av denna markanta tillväxt ser vi också den snabba utvecklingen av landets internetekonomi – den så kallade ”digitaliseringen av Indien”.

Indiens explosiva befolkningstillväxt är anmärkningsvärd, men när man tittar närmare blir orsaken till landets digitalisering tydligare.

Inte bara är Indien nu det mest befolkade landet på jorden, det har också den största ”Gen Z”-befolkningen med viss marginal.

Med en medianålder på 28 och cirka 65 procent av befolkningen under 35 år omfattar Indiens stora befolkning över 910 miljoner millennials och Gen Z.

Detta är betydelsefullt, eftersom dessa generationer citeras som att de har ett unikt digitalt band till internet, växte upp under ”Web 2.0”-revolutionen sedan mitten av 2000-talet, och är mer benägna att köpa smartphones eller andra apparater för att ta sig själva online.

Utöver detta ser vi också den snabba expansionen av Indiens medelklass. Det finns uppskattningsvis 423 miljoner medelklassindier – tillräckligt för att ”nå ekonomisk säkerhet och kunna ägna sig åt diskretionär konsumtion”.

Indiens medelklass representerar för närvarande cirka 31 procent av befolkningen, men den siffran kommer att stiga till över 38 procent 2031 (och 60 procent 2047). Denna tillväxt bör leda till ökad köpkraft och ytterligare stärka Indiens ekonomi.

Sammantaget har Indien en enorm population av teknikkunniga millennials- och Gen Z-konsumenter, med en ökande disponibel inkomst.

Det finns i dag tre större index för den indiska aktiemarknaden, vilka skiljer sig åt en del. Det finns flera Indienfonder som ger exponering mot ett av dessa, och färre som följer de andra två. I nedanstående sammanställning

FTSE India 30/18 Capped

FTSE India 30/18 Capped Index representerar utvecklingen för indiska stora och medelstora aktier. Värdepapper viktas baserat på deras friflytningsjusterade marknadsvärde och ses över halvårsvis. För att begränsa överkoncentration i ett enskilt värdepapper, begränsas beståndsdelar kvartalsvis så att det största företagets vikt inte överstiger 30 procent och eventuell kvarvarande företagsvikt överstiger inte 18 procent. Detta index erbjuder exponering mot 173 indiska företag mot 101 aktier för MSCI India, indexet som alla andra ETFer i Europa spårar.

Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI) är den enda börshandlade fond som följer detta index. Denna ETF återinvesterar sina mottagna utdelningar, och kommer med en årlig förvaltningsavgift om 0,19 procent vilket gör den med råge till den allra billigaste ETF som ger exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF handlas på Xetra.

MSCI India

MSCI India Index är utformat för att mäta prestandan för de stora och medelstora företagssegmenten på den indiska marknaden. Med 131 beståndsdelar täcker indexet cirka 85 procent av det indiska aktieuniversumet.

Amundi erbjuder fyra olika börshandlade fonder som spårar detta index, två utdelande och två ackumulerande ETFer, både i USD och i Euro.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i Euro och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc (INRL) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i dollar och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på London Stock Exchange.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (18MK) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i Euro och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,80 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i dollar och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,80 procent. Denna ETF handlas på London Stock Exchange.

Vidare erbjuder iShares en ackumulernade ETF, iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5). Denna ETF kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,65 procent. Denna fond gör direktinvesteringar på den indiska aktiemarknaden, men gör det i form av sampling. Det innebär att ETFen investerar i ett statistiskt urval av företag från Indien för att uppskatta egenskaper hos hela populationen. Det är ett vanligt sätt hos fondbolag för att underlätta och kunna hålla nere kostnaderna. Denna ETF handlas på Xetra.

DWS har en swapbaserad fond som heter Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5). Denna börshandlade fond är ackumulerande och kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

NIFTY 50

NIFTY 50 är ett benchmark indiskt aktiemarknadsindex som representerar det vägda genomsnittet av 50 av de största indiska företagen noterade på National Stock Exchange. Nifty 50 ägs och förvaltas av NSE Indices, som är ett helägt dotterbolag till NSE Strategic Investment Corporation Limited.

DWS är den enda emittent som erbjuder en börshandlad fond som följer detta index, Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7) . Denna ETF, som är ackumulerande, kommer med en förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Slutligen finns HANetf INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ), en börshandlad fond som investerar i indiska internet och e-handelsföretag. Denna ETF är ackumulerande och har en årlig förvaltningsavgift om 0,86 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Olika index kan ge olika utveckling

Att olika index kan ge olika resultat är klart. Ett av de mest klassiska exemplen på detta är S&P 500 och Nasdaq-100 i USA. Båda två är så kallade benchmarks som ofta nämns i nyhererna, men de spårar olika saker.

När det gäller Indien så finns det två större index, FTSE India 30/18 Capped och MSCI India, som båda omfattar indiska large och mid cap företag. De är olika viktade, men bör kunna anses fungera som en bra proxy för varandra.

NIFTY 50 omfattar endast de största företagen på den indiska aktiemarknaden, medan INQQ ger exponering mot en nischad del av den indiska ekonomin, internet och e-handel.

Den som överväger att investera i någon av dessa fonder måste således bestämma sig för vilken del av den indiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.

Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. En halv procents skillnad, mer korrekt 0,46 procent är skillnaden mellan den billigaste av dessa Indienfonder, Franklin Templetons ETF och den näst billigaste, den som iShares erbjuder.

Antar vi att dessa Indienfonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

Investera i Indien med hjälp av ETFer

Handla FLXI ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla XCS5 ETF

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla LYMD ETF

Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (EUR) (LYMD ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla INRL ETF

Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc (INRL) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Handla 18MK ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla CI2U ETF

Amundi ETF MSCI India UCITS ETF USD(CI2U ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Handla QDV5 ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla XCS5 ETF

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla DBX7 ETF

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF (DBX7 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla INQQ ETF

India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget Olika Indienfonder att välja på dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt