Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat

En kvalificerad extern utvärderare har genomfört en uppskattning av mineraltillgångarna av Mofjellprojektet i Mo i Rana. Den antagna mineraltillgången är på 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent av 3,8 % Zn, att jämföras med en potential om 5 miljoner ton när Mahvie Minerals inledde sitt arbete 2022. Därutöver tillkommer utökade prospekteringsmål och betydande områden med stor geologisk prospektivitet som ännu inte har undersökts. Uppskattningen av mineraltillgångarna och den geologiska modell som den bygger på etablerar Mofjellprojektet som ett mycket robust projekt med tydlig potential för modern gruvproduktion. Utifrån den uppdaterade analysen avser Bolaget att tidigarelägga nästa finanseringsrunda för att kunna skynda på det vidare arbetet.

Mahvie Minerals AB (publ.), “Mahvie Minerals” eller “Bolaget” har erhållit en första modern uppskattning av mineraltillgångar för Mofjellprojektet i Mo i Rana i Norge. Tillgången omfattar 8,9 miljoner ton vid 3,8 % zinkekvivalent (individuella halter: Zn: 2,55 %, Cu: 0,28 %, Pb: 0,46 %), rapporterat vid en cut-off på 2,5 % zinkekvivalenter. Vid uppskattningen av zinkekvivalenter har även analyser för guld och silver tagits med, där sådana existerar. Endast cirka 7,5 % av de historiska kärnorna har tidigare analyserats på guld och cirka 14,5 % har analyserats på silver. Utifrån äldre produktionsrapporter kan Bolaget med stor sannolikhet även anta att det finns ädelmetaller som guld och silver även i de äldre borrkärnorna där analys inte genomförts, något som ytterligare stärker Mofjellprojektet. Utöver mineraltillgången tillkommer ett prospekteringsmål, “exploration target” på mellan 0,6 och 0,7 miljoner ton vid halter mellan 3,5 % och 4,3 % zinkekvivalenter. Zinkekvivaltenter innebär att alla värdemetaller räknas om till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris. I omedelbar anslutning till mineraliseringen finns även stora områden som bara är begränsat undersökta men som har stor geologisk potential. I bilagan finns en figur som visar mineraliseringen och vilka området som ännu inte är undersökta.

I mineraliseringen återfinns även både vismut och antimon i malmen. Även detta är känt sedan tidigare och stöds av äldre produktionsrapporter. Dessa element har betydande värden och båda elementen återfinns på EUs lista över kritiska metaller. Elementen har dock inte använts i mineraltillgångsuppskattningen då osäkerheten kring halterna ännu är för stor. I ett senare skede, när anrikningsförsök genomförs, kan dessa visa ge värdefulla bidrag till mineraltillgångens värde.

Uppskattningen av mineraltillgångar har utförts av bergsingenjör Thomas Lindholm som av Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals antagits som Kompetent Person att rapportera om mineraltillgångar och prospekteringsresultat.

Resultatet av bedömningen överstiger väsentligt den potential om cirka 5 miljoner ton malm som tidigare kommunicerats av Bolaget och vad som tidigare förväntats vid studiernas inledning. Ett nästa steg i Mofjellprojektet är utökade borrningar för att öka kännedomen om den potential som mineraltillgången tydligt ger uttryck för. Parallellt med detta kan Bolaget nu också inleda arbetet med tekniska studier, miljöstudier och genomföra ekonomiska bedömningar. Bolaget undersöker även, i och med det positiva resultatet, möjligheten att tidigarelägga kommande finansiering för att öka takten i projektutvecklingen.

“Resultatet i mineraltillgångsuppskattningen ¨är väsentligt bättre än vad vi förväntade oss. Vi visste att Mofjellprojektet hade en god potential och dagens mineraltillgångsuppskattning tydliggör detta och visar att projektet har den potential som krävs för att finna den mineralisering som krävs för att starta en gruva med god lönsamhet. Jag vill också i sammanhanget tacka alla våra ägare som stöttat oss i processen samt alla deltagare i projektet för ett mycket gott genomfört arbete” kommenterar Mahvie Minerals VD Per Storm.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt