Litiumjätten SQM:s aktie stiger på nytt avtal med Chile

SQM är världens näst största litiumproducent. Bolaget nådde idag ett nytt ramavtal med Chile om en värdefull litiumtillgång i landet vilket fick bolagets aktie (NYSE: SQM) att stiga med 7 procent i efterhandeln. Chiles regering har lagt ut ansvaret på det statliga bolaget Codelco att förhandla med externa gruvbolag om deras verksamhet och tillgång till landets råvarutillgångar. Vägen man har valt verkar vara en som ska gynna landet och samtidigt vara tilltalande för utländska bolag.

Codelco kommer att äga 50,01 procent i ett nytt gemensamt bolag dit SQMs litiumverksamhet i Chile överförs. Samtidigt förlängs licensen för tillgången med 30 år, från att tidigare ha gällt till december 2030 så gäller den nu till slutet av 2060.

Codelco har av regeringen fått uppdraget att förhandla fram individuella avtal med bolag gällande litiumtillgångar, vilka klassas som strategiska tillgångar. Chile är en stor producent av litium men har tappat marknadsandel då man bara delat ut ett begränsat antal licenser. När nu detta ramavtal är på plats så hoppas nog många att momentum uppstår för att sätta igång fler projekt.

Inlägget Litiumjätten SQM:s aktie stiger på nytt avtal med Chile dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt