Liquid Wind ska bygga 80 anläggningar som vardera producerar 100 000 ton e-metanol per år

Liquid Wind förstärker sitt partnerskap med branschledande aktörer för att öka produktionskapaciteten av elektrobränslen till sjöfarten. Partnerskapet bygger på ett mångårigt och framgångsrikt samarbete, som bland annat resulterat i världens första kommersiella elektrobränsleanläggning FlagshipONE (med ett investeringsbeslut i 2022). Nästa steg i samarbetet är att utveckla 80 standardiserade, modulariserade 100 000 tons elektrobränsleanläggningar till 2030. Dessa anläggningar beräknas minska koldioxidutsläppen med 14 miljoner ton CO2 per år.

Målsättningen är att etablera ytterligare tio så kallad Core eMethanol Plants (CMP) för produktion av elektrobränsle före slutet av 2027. Detta kommer att innebära en markant ökad produktionskapacitet och global tillgång av elektrobränslen samt kraftfull reduktion av koldioxidutsläpp.

Partnerskapet ska fortsätta leverera branschledande och byggnadsklara elektrobränsleanläggningar som går snabbare att utveckla, transportera, bygga och driftsätta; baserat på parternas ledande teknik och modulär design. Genom att samla partnernas tekniska kunnande under ett tak kommer partnerskapet att bädda för innovativa och effektiva lösningar för sjöfart, flyg och andra industriella applikationer.

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind, förklarar:

“Vi har haft ett utmärkt samarbete med våra “community partners” under flera år nu. Med några partners började vi jobba redan 2018 och det är riktigt roligt att vi nu kan intensifiera vårt samarbete och höja nivån både på integration and öppenhet. Mycket har hänt sedan 2018 både med Liquid Wind, och på marknaden. De kommande åren kommer att innebära mycket spännande och värdeskapande arbete tillsammans.”

Eric Klein, försäljningsdirektör för Europa på Siemens Energy, säger:

”Vi vill bygga vidare på den framgångsrika grunden för vårt partnerskap om FlagshipONE och förstärka den genom att introducera en förbättrad och ytterligare skalad design för nästa generation av eMethanol-anläggningar.”

Julien Gennetier, VP Energy Division på Alfa Laval, fortsätter:

”Vi är mycket glada över att vara en del av detta viktiga elektrobränsleprojekt som är en viktig byggsten för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten och den övergripande strävan att nå nettonollutsläpp. Vi tror starkt på partnerskap för att vinna den tävlingen och utveckla rätt lösning från början. Därför ser vi fram emot att driva och påskynda denna omvandling tillsammans med Liquid Wind och partners, utveckla och implementera innovativa lösningar och bidra med vår unika expertis inom värmeöverföring och energioptimering på Alfa Laval.”

Aniruddha Sharma, ordförande och VD för Carbon Clean, tillägger:

”Vårt fortsatta partnerskap med Liquid Wind visar vilken roll koldioxidavskiljning måste spela för att minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att få bort, till exempel sjöfarten. Carbon Clean’s modulära teknik för avskiljning av koldioxid från punktkällor är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen i många branscher, och den kommer att spela en viktig roll för att påskynda eMethanol-anläggningar. Jag ser fram emot att samarbeta med de andra branschledarna i många fler projekt framöver – och att visa upp U i CCUS som ett perfekt exempel på användning.”

Sundus Cordelia Ramli, Chief Commercial Officer P-to-X, Topsoe, avslutar:

”På Topsoe är vi glada över att samarbeta med andra ledare inom utfasning av fossila bränslen i detta projekt, som driver en snabbare övergång till en hållbar sjöfartsindustri. Den kraftiga ökningen av koldioxidutsläppen inom sjöfartssektorn (till 5% 2022) är en stark påminnelse om hur brådskande vårt kollektiva uppdrag är. Inspirerade av Liquid Winds visionära strategi och förenade av projektledarnas pionjäranda står vi redo att visa att den teknik som finns tillgänglig idag kan driva på en snabb övergång till en mer hållbar framtid för sjöfarten. Tiden för förändring är nu. Detta projekt är ett exempel på de snabba framsteg som är möjliga genom branschövergripande samarbete, och vi är djupt hedrade över att få stå i spetsen för denna avgörande omvandling.”

Inlägget Liquid Wind ska bygga 80 anläggningar som vardera producerar 100 000 ton e-metanol per år dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt