Igrenes gasfyndighet i Siljan är en påhittad historia

Drömmen om att producera metangas vid Siljan i Sverige har funnits länge. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fanns ett börsnoterat företag vid namn Dala Djupgas som borrade efter gasen. Siljansringen är en nedslagskrater som skapats av en meteorit och teorin kring gasprospekteringen var att meteoriten skapat sprickor i jordens mantel och att metangas kommer upp från jordens inre, till skillnad från naturgas som skapats av biologiskt material. Det hela blev ett misslyckande under tumultartade former.

I slutet på 00-talet plockades drömmen fram igen och bolaget Igrene grundades och noterades på Spotlight Stock Market. Igrene anser sig ha hittat enorma mängder gas. För flera år sedan annonserade Igrene återkommande med helsidor i tidningarna om att allt som krävdes för att få fram de enorma mängderna gas var att borra X antal meter ner i marken. Men av någon oförklarad anledning spenderade bolaget sedan sin tid med att borra mindre djupt än X. Förklaringen är självklart att bolaget inte har hittat någon stor gasfyndighet, det är en helt påhittad historia. Så länge bolaget säger att det bara är att borra och få fram enorma mängder med gas, men utan att faktiskt borra, kan drömmen hållas vid liv. Det sämsta bolaget kan göra är att borra till X.

Igrene fick en present av den förra regeringen, i form av ett förbud mot att producera olja och gas. Bolaget slipper sedan dess förklara varför man inte producerar gas som man säger finns där och är enkel att producera, för nu kan man säga att det är statens fel som har förbjudit produktion. Drömmen lever vidare.

Fler nyheter

Populärt