Höga priser kan öka sockerbristen i många länder

Andelen högt förtullat socker som importeras till USA har fördubblats under de senaste fem åren. Det är framförallt Brasilien och Guatemala som är de två största ursprungsländerna för högt förtullat socker. Den amerikanska importen innebär lite mindre socker för världsmarknaden.

Vad är högt förtullat socker?

Högt förtullat socker är allt socker som importeras till USA som inte omfattas av handelsavtal eller fördrag. Dessa handelsavtal kan inkludera TRQ-programmet, Dominikanska republiken-Centralamerika FTA (CAFTA-DR) eller andra avtal från Världshandelsorganisationen (WTO). Det högt förtullade sockret som kommer in i USA måste betala en tull på 360 dollar per ton eller 16,33 cent per pound. Tidigare avskräckte denna höga tull företag från att exportera socker till USA.

Mängden högt förtullat socker som kommer in i USA har fördubblats under de senaste fem åren

De höga sockerpriserna gör det möjligt för företag som säljer socker till USA att köpa socker från världsmarknaden, till priset för socker nr 11, betala tullen på 360 dollar per ton eller 16,33 cent per pound (samt andra kostnader som t.ex. frakt), och fortfarande har tillräckligt mycket kvar för att göra en vinst.

Pessimistiska utsikter för amerikanskt socker

USA står för närvarande inför en potentiell skördebrist. US Drought Monitor hävdar att 44 procent av sockerrören i Louisiana är drabbade av exceptionell torka, medan 54 procent var under extrem torka. Torkan har fått experter att sänka statens prognos med 200 000 ton. I Texas, var 100 procent av sockerrörsskörden påverkad av svår torka.

För att göra saken värre kan USA inte förlita sig på sin största sockerleverantör, Mexiko. De flesta marknadsbedömare förväntar sig ingen återhämtning från den dåliga skörden 2022-23 på grund av El Niño. Under El Niño upplever Mexiko mer regn under vintern, följt av en torr sommar. En sommartorka kan påverka sockerrörsutvecklingen negativt i Mexiko eftersom grödan behöver regn under mitten av året för att växa och mogna fullt ut. Torkan kan leda till lägre avkastning eftersom mer än 60 procent av de mexikanska sockerrören inte bevattnas. Regn under vintern kan också fördröja den mexikanska sockerrörsskörden.

Mexiko och USAs dåliga skördar påverkar priset på socker nr 16

USA, som har en dålig skörd och oförmögen att förlita sig på sin största handelspartner för socker, Mexiko, bör vara en garanti för att priset på det råsocker som handlas som nummer 16 förblir högt för tillfället. De höga priserna på nr 16 betyder att det kommer att vara attraktivt för länder som Brasilien och Guatemala att exportera socker till USA, även om det innebär att de måste betala en tull.

Om fler länder exporterar socker till USA blir det mindre socker till världsmarknaden. Denna ökning av exporten till USA kommer att ytterligare belasta det globala sockerunderskottet. En ökning av det globala sockerunderskottet kan ytterligare driva upp sockerpriserna på kort sikt.

Inlägget Höga priser kan öka sockerbristen i många länder dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt