HIJP ETF investerar i islamiska företag i Japan

HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) (HIJP ETF), med ISIN IE0001XCFC82, försöker spåra MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index. MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index spårar stora och medelstora värdepapper från Japan som följer Shariahs investeringsprinciper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select-index. Den börshandlade fonden replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i den börshandlade fonden.

ETF lanserades den 27 september 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att så nära som möjligt följa avkastningen för MSCI Japan Islamic ESG Universal Screened Select Index (indexet), samtidigt som den integrerar miljö-, sociala och styrningsmått (ESG). Fonden kommer att investera i eller få exponering mot aktier i företag som utgör indexet. Fonden är kvalificerad enligt artikel 8 i SFDR.

Investeringspolicy

Indexet är en delmängd av MSCI Japan Islamic Index (Moderindex) och består av stora och medelstora företag (mätt med marknadsvärdet på deras aktier) baserade på den japanska aktiemarknaden, som följer Shariah investeringsprinciper, enligt definitionen av indexleverantören. Indexet är konstruerat genom att tillämpa värderingar och klimatbaserade uteslutningskriterier, detta inkluderar (men är inte begränsat till) företag med exponering för: kontroversiella vapen, tobak, termisk kolbrytning och brott mot FN:s Global Compact-principer (UNGC).

Fonden kommer att förvaltas passivt och kommer att sträva efter att investera i bolagens aktier i generellt sett samma proportion som i indexet. Shariah-kommittén övervakar fonden regelbundet och utfärdar ett årligt sharia-certifikat om fondens efterlevnad av sharia-principerna. Fonden kan investera upp till 35 % av sina tillgångar i värdepapper från en enda emittent under exceptionella marknadsförhållanden. Se prospektet för en fullständig beskrivning av investeringsmålen och användningen av derivat.

Handla HIJP ETF

HSBC MSCI Japan Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) (HIJP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnEuronext ParisEURHIJSLondon Stock ExchangeGBPHIJPLondon Stock ExchangeUSDHIJP

Inlägget HIJP ETF investerar i islamiska företag i Japan dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt