Heraeus Precious Metals ger sin syn på ädelmetallpriserna

Ädelmetallföretaget Heraeus Precious Metals, som är en del av det tyska industriföretaget med samma namn har publicerat sin årliga Precious Metals Forecast. I denna ger Heraeus sin syn på utvecklingen av guld, silver och PGM för 2024.

Enligt deras prognos förväntas guld handlas mellan 1 880 och 2 250 per troy ounce under 2024, men om euron stärks som förväntat kommer vinsterna att bli större i dollar än i euro.

Priset på silver väntas stiga nästa år, men inte utvecklas lika bra som guld. Lägre räntor och en därefter svagare US-dollar bör stödja silverpriset. Men räntesänkningar indikerar vanligtvis en krånglig ekonomi. Enligt Heraeus förväntas silver handlas i intervallet 22-29 USD per troy ounce under 2024.

Trots en platinamarknad med underskott kommer trycket nedåt från den försvagade globala ekonomin sannolikt att hålla priset i samma handelsintervall som i år. Svag efterfrågan från smyckesindustrin lovar inte heller att ge mycket stöd för platinapriset. Platina förväntas handla mellan 800 och 1 100 dollar per troy ounce under 2024.

Palladiumpriset, som har varit hårt pressat den senaste tiden, kommer sannolikt att falla ytterligare. Efterfrågan på palladium inom fordonsindustrin – den största kunden med över 80 procent – förväntas minska. Palladiumpriset förutspås handla i ett intervall mellan 700 och 1 200 dollar per troy ounce under 2024.

Rodiumpriset, som också är starkt beroende av efterfrågan från bilindustrin, kommer sannolikt att röra sig i ett intervall som speglar en mer ”normal” rodiummarknad nu när priset nått den nivå det hade innan priset toppade från 2020 till 2022. Rodiumpriset beräknas handlas i intervallet 3 500 och 6 500 dollar per troy ounce under 2024.

Överskottet på ruteniummarknaden väntas krympa nästa år samtidigt som den försvagade ekonomin tynger priset. Ruthenium förväntas handla mellan 350 och 600 dollar per troy ounce nästa år.

De fundamentala utsikterna för iridium är fortfarande robusta. Det finns en risk att utbudet blir lägre än förväntat. Skulle dock de ekonomiska utsikterna försämras som väntat kan detta dämpa priset. Iridiumpriset förväntas handla mellan 4 000 och 6 500 dollar per troy ounce under 2024.

Inlägget Heraeus Precious Metals ger sin syn på ädelmetallpriserna dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt