HANetfs nya Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF har börjat handlas

HANetfs analysschef Tom Bailey diskuterar lanseringen av Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) som har börjat handlas på LSE och Deutsche Bourse, och lyfter fram den växande efterfrågan på uran på grund av det globala skiftet mot kärnenergi för låga koldioxidutsläpp och energisäkerhet.

Bailey förklarade att denna efterfrågan, tillsammans med ett decennium av underinvesteringar i uranbrytning, har skapat en obalans mellan utbud och efterfrågan, vilket höjt uranpriserna avsevärt.

Sprott Junior Uranium Miners ETF fokuserar på mindre gruvbolag, som är redo att dra mer direkt nytta av de stigande uranpriserna jämfört med sina större motsvarigheter. Detta beror på att större gruvbolag ofta har långtidskontrakt till lägre priser, medan juniora gruvarbetare säljer till nuvarande höga priser. ETFen inkluderar prospekteringsföretag som erbjuder exponering mot satsningar i tidiga skeden som kan ta uran till marknaden i framtiden.

Till skillnad från HANetfs flaggskepp för uran ETF, Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8), som påverkas avsevärt av ett fåtal stora företag, syftar denna ETF till att ge en mer balanserad exponering genom att exkludera dessa stora aktörer och spotpriset på uran. Den har 32 företag, exklusive de fem största som dominerar flaggskeppet ETF.

Under sin första vecka såg Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) värdet stiga med nästan tolv (12) procent vilket var bättre än den bredare uran ETF, som ökade med en (1) procent under samma period, vilket tyder på starkt investerarintresse och marknadsutveckling.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget HANetfs nya Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF har börjat handlas dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt