HANetfs grundare om utvecklingen på kryptomarknaden inklusive Bitcoin ETFer

HANetfs grundare och co-VD för HANetf Hector McNeil diskuterar betydande utvecklingar på kryptomarknaden, särskilt ökningen av Bitcoin ETFer, tillsammans med Proactives Thomas Warner.

McNeil lyfte fram lanseringen av de första Bitcoin ETFerna i USA, och kallade det för ett ”frenzy” som fick stora företag att tävla mot marknaden. Han betonade HANetfs framgång med sin ETC Group fysiska Bitcoin-produkt, den största spotprodukten i Europa med tillgångar på cirka 1,3 miljarder dollar. Denna produkt, unikt uppbackad av fysiska Bitcoin, var Europas mest omsatta ETF förra året.

McNeil påpekade förskjutningen av kryptovaluta från en utkant till en vanlig tillgångsklass, vilket framgår av att stora finansiella institutioner som BlackRock och Invesco kommer in på marknaden. Han noterade också det ökade intresset från förmögenhetsförvaltare och privata bankirer över hela Europa, vilket tyder på en svällande efterfrågan på kryptovalutalösningar.

McNeil tog upp fördelarna med Bitcoin ETFer och förklarade att dessa ETFer ger ett reglerat, säkert och mer tillgängligt sätt att handla med Bitcoin, vilket erbjuder likviditet och prisstabilitet. Han kontrasterade detta med riskerna med oreglerade börser.

Efter att ha reflekterat över HANetfs prestation 2023, rapporterade McNeil tillväxt från 1,8 miljarder USD till 3,1 miljarder USD i tillgångar, vilket tillskriver denna framgång både nya investeringar och prisökningar på deras produkter. Han beskrev HANetfs olika erbjudanden, inklusive tematiska aktier, guld, kolkreditprodukter och ett starkt fokus på kryptovaluta.

McNeil avslutade med att uttrycka optimism om framtida produktlanseringar och den fortsatta tillväxten av ETF-marknaden.

Inlägget HANetfs grundare om utvecklingen på kryptomarknaden inklusive Bitcoin ETFer dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt