Handeln blomstrar utanför börserna

Handlare över hela Europa klagar över ett massivt likviditetsproblem på den offentliga börsen men handeln blomstrar utanför börserna. Å andra sidan blomstrar så kallade mörka pooler för blockhandel som är osynliga från utsidan.

Enligt en undersökning gjord av SIX Swiss Exchange klagar nästan hälften av dem över den låga likviditeten i värdepappershandeln. Var fjärde tillfrågad person skulle också vilja se mer volatilitet. SIX genomförde «Trader Survey» under tredje kvartalet i år och nådde 2 000 handlare från Schweiz, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Irland, Nederländerna och Liechtenstein.

De tillfrågade rapporterade att handlare flockas mot “dark trading” eftersom det är svårt att göra något längre på offentliga, reglerade börser. Nästan en tredjedel av undersökningsdeltagarna trodde att den likviditet som minskar i den pågående börshandeln med största sannolikhet kommer att strömma in i de mörka poolerna. SIX drar slutsatsen att handelsplattformar som erbjuder ett brett utbud av orderböcker och utförandemekanismer därför är klart bättre positionerade än de som endast erbjuder handel i den offentliga orderboken.

Källa: Six Group

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Handeln blomstrar utanför börserna appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt