Handel med ETFer i primär och sekundärmarknaden

Primär och sekundärmarknad

Market makers har tillgång till primärmarknaden

MM tillhandahåller likviditet

Icke-standardiserad avveckling

ETFer handlas på precis samma sätt som aktier

Clearad handel
T+3

Gå lång eller kort

Kan belånas

ETF-strukturer: Fysisk replikering

”Fysisk” replikering: Äger till exempel en aktiekorg

Transparent

Ingen motpartsrisk

Tillgångarna är separerade från fondbolaget: Om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet hamnar på obestånd har fonden rätt till tillgångarna

Flera market makers kan skapa och lösa in andelar vilket leder till mycket bra priser

ETFen kan låna ut aktier mot säkerhet för att förbättra performance

Några emittenter: XACT/UBS /IShares

ETF-strukturer: SWAP-baserad

SWAP-baserad ETF: Äger swap och säkerhetsmassa

Fonden äger värdepapper (som kan vara annorlunda än de som ingår i index) samt en swap.

Avkastningen i värdepappren byts mot avkastningen i ett index.

Lågt trackingerror/ Skatteeffektivitet är fördelar

Motpartsrisk får uppgå till 10% enligt UCITS III, säkerheter kan ha skiftande likviditet

Fondinnehaven och villkoren för SWAPen är inte transparenta

Priset på primärmarknaden sätts av den enda SWAP motparten

SWAP motparten kan ibland förbättra performance

Några emittenter: DB/UBS/XACT

Det finns även ETFer med flera swapmotparter vilket konkurrensutsätter PM och diversifierar motpartsriskerna.

Vad påverkar avkastningen i en ETF-investering?

Egenskapen gäller Fysisk replikering/Swap-baserade eller alla oavsett typ

Investeraren lånar ut ETFen och erhåller en intäkt (Alla)

ETFen lånar ut aktier (Fysisk)

Eventuell outperformance från SWAP motpart (Swap)

Förvaltningsavgift (Alla)

Transaktionskostnader för förvaltning (Fysisk)

Transaktionskostnader för Creation/Redemptionavgift (Alla)

Skatter (Alla)

Följer fonden Pris-, Net Total Return-, eller Gross Total Return Index? (Swap)

Förvaltarskicklighet, till exempel kassakomponentens storlek, hantering av indexhändelser (Fysiska)

Premie/Rabatt mot NAV (Alla)

Mättidpunkter. Börsen stänger 17:30 medan ETFer stänger 17:25 (Alla)

Spreadar

Underliggande likviditet dikterar spreadar och volymer

Majoriteten av volymen ställs av Market Makers(Alla staplar utom gröna)

Gröna posterna (A) som ligger emellan är naturlig likviditet –dessa gör mindre skillnad för institutionella ordrar

Market maker B ställer aggressivast i detta fall, som sådan får han flest affärer, men lägst marginal per avslut

Market maker C är aggressiv på säljsidan. Detta kan bero på att han har ett stort lager andelar som han vill minska, annars behöver han lösa in andelarna i primärmarknaden.

Några sätt att handla en ETF

Creationavgiften är olika för olika ETFer

Hur stor del av omsättningen är inbördeshandel?

ETF jämfört med andra investeringsalternativ

Certifikat jämfört med ETF

Full motpartsrisk på investerat belopp

En market maker (utställaren själv) kan påverka prisbilden

Binder kapital

Terminer jämfört med ETF

Terminsrullningar ger exekveringsrisk och transaktionskostnader

Kräver avtal och säkerställande

Binder inte kapital

Swap jämfört med ETF

Motpartsrisk på vinsten

Kräver avtal ISDA/CSA

En market maker (utställaren själv) kan påverka prisbilden

Anpassningsbar

Sammanfattning

Olika strukturer har något olika egenskaper

Felprissättningar är kortlivade på grund av arbitrage

ETFer är enkla att äga och handla

ETFer är genom sin konstruktion likvida. Faktisk omsättning säger inget om hur mycket som kan omsättas.

ETF–Termin–Certifikat-SWAP

ETF-strukturer: Terminer

Terminsbaserad replikering: Äger terminer + Kassa

Transparent

Ingen motpartsrisk i terminerna (de är clearade), men kassahanteringen kan medföra motpartsrisk genom att pengar deponeras hos banker.

Ingen skatt på utdelningar i utländska värdepapper

Flera market makers kan skapa och lösa in andelar vilket leder till mycket bra priser

Några emittenter: DB/XACT

*) Om terminen diskonteras med STIBOR medan kapitalet avkastar REPO har vi en implicit kostnad för att äga Terminer + Kassa.

Inlägget Handel med ETFer i primär och sekundärmarknaden dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt