H2 Green Steel säkrar 48 miljarder i lånefinansiering till världens första storskaliga gröna stålverk

H2 Green Steel har undertecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på 48 miljarder kronor i så kallad projektfinansiering. Samtidigt tillkommer ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att det totala aktiekapitalet i bolaget nu uppgår till 24 miljarder kronor. Bolaget har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från EU:s Innovationsfond. H2 Green Steel har därmed säkrat finansiering om totalt närmare 75 miljarder kronor till världens första storskaliga gröna stålverk som håller på att byggas i Boden.

H2 Green Steel driver ett av världens största klimatpåverkansprojekt. Bolaget grundades 2020 med syftet att påskynda klimatomställningen i branscher som är svåra att ställa om. Bolaget börjar med stål som kommer att produceras med upp till 95 procent lägre klimatpåverkan än stål från masugnar. Bygget av det gröna flaggskeppsstålverket i Boden med integrerad vätgas- och grön järnproduktion, är på god väg. Leveransavtalen för vätgas-, järn- och strålutrustning är på plats. En betydande del av den nödvändiga elen är säkrad i långsiktiga avtal. Hälften av den årliga produktionen av 2,5 miljoner ton grönt stål har sålts i bindande fem till sjuåriga avtal.

I dag meddelar H2 Green Steel en stor milstolpe på vägen mot att fossilbefria stålindustrin, som är en av världens smutsigaste. Bolaget har tecknat avtal för skuldfinansiering på 48 miljarder kronor, tagit in ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerarare och tilldelats runt 3 miljarder från Innovationsfonden. Total finansiering uppgår till cirka 75 miljarder kronor.

H2 Green Steel har tecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på över 40 miljarder kronor i senior skuld och en junior lånefacilitet på upp till 7 miljarder kronor:

I linje med så kallad projektfinansiering kommer de internationella banker som står för den seniora skulden att låna ut med deltäckning av en grön kreditgaranti från Riksgälden och en exportkredit från Euler Hermes på drygt 13,5 miljarder kronor vardera. Garantierna täcker 80% respektive 95% av lånesumman och de ställs ut till marknadsmässiga priser.

En grupp bestående av fler än 20 långivare omfattar Svensk Exportkredit (SEK) och Europeiska Investeringsbanken, tillsammans med kommersiella banker som leds av BNP Paribas, ING, KfW IPEX-Bank, Societe Generale och UniCredit.

Konsortiet för den juniora lånefaciliteten leds av AIP Management och omfattar europeiska och internationella investeringsbanker och fonder.

H2 Green Steel har också rest ytterligare nära 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att aktiekapitalet i projektet nu uppgår till total 24 miljarder kronor. Nya aktieägare är bland andra Microsoft Climate Innovation Fund, Mubea och Siemens Financial Services. Dessutom är IMAS Foundation och Just Climate några av de befintliga aktieägare som ökar sina investeringar i H2 Green Steel.

I september 2023 meddelade bolaget att det hade rest 18 miljarder från investerare vilket var den största privata kapitalresningen i Europa 2023. Innan dess avslutades Serie A-rundan på 946 miljoner kronor i maj 2021 och Serie B1-rundan på drygt 3 miljarder kronor i oktober 2022.

H2 Green Steel har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från Innovationsfonden genom European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Innovationsfonden finansieras med intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter och stöttar innovativa projekt som vill påskynda utsläppsminskningen i europeisk industri och snabba på en grön omställning.

– Ingen har granskat vår verksamhet mer noggrant än de som finansierar vårt projekt. Det enorma stödet från våra långivare, investerare och EU:s Innovationsfond är en sann kvalitetsstämpel för H2 Green Steel som bolag. Finansieringen är också en stor vinst för klimatet och vi hoppas att vår modell för projektfinansiering kommer att inspirera andra initiativ inom klimatomställningen av branscher som är svåra att ställa om, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

– Vi har gått igenom denna process i nära samarbete med många olika intressenter. Vi har jobbat som ett stort team, brutit ny mark och hittat innovativa lösningar i strukturer och arbetssätt som brukar vara stela. Resultatet är denna historiska milstolpe i ett av världens största projekt för klimatomställning, säger Otto Gernandt, finanschef för H2 Green Steel.

– H2 Green Steel är ett utmärkt exempel av den typ av banbrytande projekt som EU:s Innovationsfond stöttar. EU är stolt över att stötta lösningar som fossilbefriar den europeiska stålindustrin och ser till att den är konkurrenskraftig i en utmanande global miljö. Vi gratulerar H2 Green Steel-teamet för deras engagemang och hårda arbete och ser fram emot att stötta liknande initiativ i Europa, säger Kurt Vandeberghe, chef för EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, DG CLIMA.

Kommentarer från långivare:

– Att jobba sida vid sida med H2 Green Steel, inklusive dess svenska och internationella intressenter, har varit både en lång och spännande resa. Tillsammans har vi nu nått ett väldigt viktigt delmål i framtidens utfasning av fossila bränslen i tung industri. Under vårt samarbete har vi banat ny väg och utvecklat fantastiska relationer; nu ser vi fram emot att fortsätta dra vårt strå till stacken i klimatomställningen, säger Magnus Montan, VD för SEK.

– Vi är extremt stolta över att ha varit en del av denna historiska transaktion. Som tyskt exportkreditinstitut har vi starkt fokus på att stötta tysk industri i energiomställningen och detta projekt visar att tyska bolag som SMS och TK Nucera kan förse den teknik i framkant som är avgörande för att ställa om till fossilfria lösningar i branscher som stålindustrin. Stort grattis till alla på H2 Green Steel för det fantastiska arbetet med att det här äventyret blir verklighet, säger Ulrich Schulte Lünzum, chef för projektfinansiering på Euler Hermes.

– Stålindustrin är en strategisk sektor i hjärtat av EU:s ekonomi. Vårt engagemang för att nå netto noll till 2050 kräver att denna sektor genomgår transformativa förändringar. Det är viktigt att EIB som EU:s klimatbank stöttar H2 Green Steels banbrytande utveckling mot att producera primärt plattstål med låga utsläpp. Projektet banar väg för utvecklingen av miljövänligt stål, något som är avgörande för dekarboniseringen av de sektorer som är svåra att ställa om, där stål är en viktig sådan, säger Thomas Östros, vicepresident på Europeiska Investeringsbanken.

– Vi har haft ett nära samarbete med det exceptionella teamet på H2 Green Steel sedan projektets start under 2021. Därför är vi oerhört stolta över att ha bidragit till bolagets vägledande finansieringsmodell. Den här transaktionen visar mycket väl hur industriell innovation kan finansieras för att möjliggöra förändring. En stor milstolpe för en europeisk stålindustri med låga utsläpp, säger Christophe Hadjal, Managing Director, Regional Head for Europe Mining, Metals and Industries Finance, Societe Generale.

– Användandet av grön vätgas som reduktionsmedel för järnmalm i ståltillverkning är ett av de mest meriterade användningsfallen för grön vätgas som vi har identifierat. Det har varit en resa över de senaste två och ett halvt åren och vi ser fram emot att arbeta med teamet på H2 Green Steel även bortom Boden, säger Greg Falzon, Partner, Co-head of Investments på AIP.

Inlägget H2 Green Steel säkrar 48 miljarder i lånefinansiering till världens första storskaliga gröna stålverk dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt