Gold Town Games får uppdraget att driva mobilspelet Disc Golf Valley

Gold Town Games har ingått ett samarbetsavtal med Spinoff Games gällande löpande arbete med marknadsföring, grafisk design och live-operations (LiveOps) för mobilspelet Disc Golf Valley. Avtalet är upprättat på löpande kvartalsbasis och Gold Town Games uppskattar att det kommer att ge en omsättning på 1 miljon kronor per år.

Disc Golf Valley är utgivet på Google Play, App Store samt Steam. Spelet har varit live sedan 2019 och är det största spelet inom sporten.

– Vi ser fram emot att arbeta med Disc Golf Valley och ett växande community av engagerade sportfans. Målet är att både öka mängden användare och förtjänsten per användare, säger Thomas Jonasson, Head of Publishing på Gold Town Games.

Andra externa uppdraget i koncernen

Att sköta den löpande driften av Disc Golf Valley från Spinoff Games är inte Gold Town Games-koncernens första externa uppdrag av den typen. I början av året ingick Gold Town Games dotterbolag Grand Pike ett något större uppdrag att sköta driften av Safe Lane Games spel Battle Camp.

Disc Golf Valley-avtalet har en relativt nära koppling till Gold Town Games övriga spel då det är sportspel.

En företrädesemission pågår

Gold Town Games gör under perioden 8-22 november en företrädesemission på 6,84 miljoner kronor till 35 öre per aktie. Företaget gör ingen form av marknadsföring av emissionen och inget memorandum har tagits fram. Det kommer således att bli en väldigt kostnadseffektiv emission. Aktien har handlats strax under emissionskursen idag så det är rimligt att anta att emissionen inte kommer att bli fulltecknad. Några av huvudägarna tillsammans med styrelseledamöter och VD har lämnat teckningsförbindelser på 3,55 miljoner kronor, så pengar kommer att komma in i emissionen oavsett till vilken kurs aktien handlas på börsen.

Fler nyheter

Populärt