Gasum planerar att köpa upp till 800 GWh e-metan per år från Nordic Ren-Gas två kommande anläggningar för power-to-gas

Gasum och Nordic-Ren Gas fortsätter sitt samarbete för att utveckla marknaden för e-metan. Detta gör de genom att förhandla om ett off take-avtal för gas för de kommande två anläggningar för power-to-gas som Nordic Ren-Gas håller på att utveckla. Dessa två anläggningar kommer att anslutas till den befintliga gasnätsinfrastrukturen. E-metan tillverkas av förnybar el och biogen koldioxid och kan minska utsläppen inom transport och industri avsevärt.

Det nordiska energibolaget Gasum och den ledande nordiska power-to-gas-utvecklaren Nordic Ren-Gas har undertecknat en avsiktsförklaring enligt vilken parterna kommer att förhandla om ett off take-avtal för hela den förväntade produktionen från Nordic Ren-Gas e-metananläggningsprojekt i de finska städerna Lahtis och Kotka. Om ett avtal ingås kommer Gasum att köpa allt e-metan som produceras vid anläggningarna och distribuera det till sina kunder.

Det e-metan som produceras i Lahtis och Kotka kommer att injiceras i gasnätet med potential att exporteras till Europa eller kondenseras för användning som e-LNG i till exempel sjötransporter. Nordic Ren-Gas har utvecklat en unik operativ och teknisk design för sina anläggningar för power-to-gas för att uppfylla alla krav i EU:s direktiv om förnybar energi när det gäller förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) för sitt e-metan.

I januari meddelade Gasum och Nordic Ren-Gas att de undertecknat det första off take-avtalet för en e-metananläggning i Tammerfors som inledningsvis kommer att producera 160 gigawattimmar (GWh) e-metan per år från och med 2026. Anläggningarna i Lahtis och Kotka kommer att byggas enligt den modell som utvecklats i Tammerforsprojektet.

Slutliga volymer beslutas baserat på efterfrågan

Planen är att anläggningarna i Lahtis och Kotka tillsammans ska producera 800 GWh förnybart e-metan per år. Gasum och Nordic Ren-Gas kommer tillsammans att fastställa de verkliga off take-volymerna baserat på den prognostiserade efterfrågan från slutanvändarna. Anläggningarna i Lahtis och Kotka planeras båda att vara i drift 2027.

Anläggningarna kommer att producera det förnybara e-metanet med hjälp av finsk landbaserad vindkraft. Båda projekten utvecklas i nära samarbete med de lokala energibolagen när det gäller avskiljning av koldioxid och integrering av fjärrvärme för att utnyttja överskottsvärme frånprocessen för power-to-gas.

”Gasum är glada över att fortsätta utveckla vårt samarbete med Nordic Ren-Gas, eftersom potentialen för e-metan för utsläppsminskningar inom industri och transport är så betydande. Gasum har infrastrukturen på plats för effektiv distribution av e-metan till våra kunder inom land- och sjötransport samt industri, och vi anser att Finland är en konkurrenskraftig plats för produktion av e-metan till den europeiska marknaden. De volymer som produceras vid anläggningarna i Lahtis och Kotka kan bli ett betydande tillskott till Gasums utbud av förnybar energi”, säger Mika Wiljanen, VD för Gasum Group.

”Det är spännande att vårt samarbete med Gasum nu har uppnått nästan 1 terawattimme (TWh) i årliga e-metanvolymer. Vi bygger vidare på framgången med våra gemensamma satsningar i Tammerforsprojektet och är glada över att kunna berätta om framstegen i Lahtis- och Kotkaprojekten. Ren-Gas effektiva projektutvecklingsmodell, i kombination med Gasums värdefulla expertis på marknaden för förnybar gas, påskyndar hela utvecklingen av marknaden för förnybar e-metan och underlättar kostnadseffektiva utsläppsminskningar i Europa”, säger Saara Kujala, VD för Ren-Gas.

E-metan är helt utbytbart mot naturgas och biogas

I processen för power-to-gas produceras vätgas först med hjälp av förnybar el och vatten. Vätgasen bearbetas sedan vidare till e-metan genom att den kombineras med biogen koldioxid. E-metan som produceras på detta sätt är helt förnybart och kommer att ersätta användningen av fossila bränslen inom transport-, sjöfarts- och industrisektorn. 

E-metan är helt utbytbart mot naturgas och biogas. När det är flytande är det likaså fullt utbytbart mot flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG, bio-LNG). Det innebär att det kan transporteras genom befintlig infrastruktur – lastbilar, fartyg, rörledningar – och användas direkt där man för närvarande använder naturgas eller biogas. För företag som redan äger gasdrivna fordon eller fartyg behövs inga ytterligare investeringar i ny utrustning eller modifieringar.

Gasums strategiska mål är att årligen ta sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas till marknaden, inbegripet biogas och e-metan, fram till 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en kombinerad koldioxidminskning på 1,8 miljoner ton per år för Gasums kunder.

Inlägget Gasum planerar att köpa upp till 800 GWh e-metan per år från Nordic Ren-Gas två kommande anläggningar för power-to-gas dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt