G5 Entertainment har det kämpigt – får köprekommendation av Affärsvärlden

Affärsvärlden har gjort en analys av mobilspelsföretaget G5 Entertainment och det är i stort sett genomgående en ganska dyster läsning, men det mynnar något förvånande ändå ut i en köprekommendation. Den enda positiva utvecklingen i bolagets verksamhet är att en större andel av försäljning går genom G5 Store.

”Bakåtblickande värderas aktien till 7,3x rörelsevinsten. Värderingen är med andra ord låg och det verkar inte finnas några större förväntningar på en ny spelsuccé på kort sikt. Risken är att omsättningen fortsätter falla och att aktien är en värdefälla. Samtidigt ger bolagets balansräkning utrymme för utdelningar och mer återköp.”

Den låga värderingen i kombination med balansräkningen räcker för en köprekommendation, på toppen av det kommer att bolaget faktiskt kan få till en ny succé.

Fler nyheter

Populärt