Fyraprocentsregeln kan göra dig finansiellt oberoende

Att navigera i den stora världen av pensionsplanering kan ofta kännas som att kartlägga en kurs genom okända vatten. Riktlinjen för fyraprocentsregeln väcker konsekvent uppmärksamhet bland de otaliga strategierna som finansplanerare stöder – av goda skäl. Det har prövats och testats mot marknadshistoriens volatila avkastning, vilket vägleder pensionärer mot en balanserad och strategisk uttagsplan. Dyk djupt med mig när vi utforskar denna regels matematik och grund och hur den kan leda dig till stabilt ekonomiskt oberoende. Din resa mot en trygg pensionering kan börja här om du fortsätter läsa.

Fyraprocentsregeln: definition och ursprung

Fyraprocentsregeln, ofta kallad Safe Withdrawal Rate (SWR), kommer från en studie som genomfördes på 1990-talet av finansplaneraren William Bengen. Regeln föreslår att om du tar ut fyra procent av ditt pensionssparande under det första året och justerar det beloppet varje efterföljande år för inflation, bör ditt sparande räcka i 30 år.

Hur det fungerar

Låt oss bryta ner detta med ett enkelt exempel:

1. Föreställ dig att du har en pensionsportfölj på 10 000 000 kronor.

2. Du skulle ta ut fyra procent av det under det första pensionsåret, eller 400 000 USD.

3. Varje efterföljande år skulle du justera 400 000 USD för inflation. Till exempel, om inflationen var 2 procent skulle du ta ut 408 000 kronor följande år.

Detta förutsätter enligt studien en pensionssparportfölj med 50 % aktier och 50 % obligationer

Grunden för fyraprocentsregeln är baserad på historiska data om utvecklingen på finansmarknaderna, särskilt i USA. När William Bengen genomförde sin forskning som så småningom ledde till utformningen av fyraprocentsregeln, gjorde han vissa antaganden om sammansättningen av pensionärens investeringsportfölj. Specifikt tittade han på portföljer med 50 % aktier och 50 % obligationer.

1. Balansera tillväxt och säkerhet: En 50/50 uppdelning mellan aktier och obligationer balanserar tillväxtpotentialen för aktier och den relativa säkerheten och stabiliteten. På lång sikt har aktier historiskt gett högre avkastning än obligationer, men de kommer också med högre volatilitet. Obligationer, å andra sidan, tenderar att erbjuda mer stabil men lägre avkastning.

2. Historiska data: Bengens forskning övervägde de värsta scenarierna i marknadshistorien. Han ville bestämma en uttagshastighet som skulle ha fungerat även under de mest utmanande perioderna i finansmarknadens historia. Med en 50/50-portfölj säkerställde Bengen att även under långvariga börsnedgångar kunde den mer stabila obligationskomponenten ge en dämpning.

3. Diversifiering: Denna mix diversifierar portföljen över olika tillgångsklasser, vilket sprider och eventuellt minskar risken. Om ett tillgångsslag presterar dåligt (t.ex. aktier under en nedgång på marknaden) kan det andra tillgångsslaget ge viss stabilitet (t.ex. obligationer kan behålla sitt värde eller inte sjunka lika mycket).

4. Ombalansering: Med en 50/50-portfölj kan pensionärer regelbundet balansera om sina investeringar. Till exempel, om aktier presterar exceptionellt bra under ett givet år och nu representerar 60% av portföljen, kan pensionären sälja några aktier och köpa obligationer för att återgå till 50/50-allokeringen. Denna strategi säkerställer att köpa lågt och sälja högt i viss utsträckning.

Det är dock viktigt att notera att även om fyraoprocentsregeln baserades på en 50% aktie- och 50% obligationsportfölj, betyder det inte att en sådan allokering är optimal för alla. Individuell risktolerans, finansiella behov, marknadsförhållanden och pensionsmål kan alla påverka den idealiska tillgångsallokeringen för alla personer. Som sådan bör fyraprocentsregeln och dess tillhörande portföljallokering användas som en utgångspunkt eller riktlinje, inte en oföränderlig regel.

Hur fyraprocentsregeln kan vägleda dig för att uppnå ekonomiskt oberoende

1. Bestäm dina årliga utgiftsbehov: Först måste du veta hur mycket du räknar med att spendera varje år i pension. Låt oss säga att du bestämmer dig för att du behöver 400 000 kronor årligen.

2. Beräkna vilket kapital som krävs: För att avgöra hur mycket du behöver spara delar du dina årliga utgifter med 4 %. Med vårt exempel: 400 000 kronor delat med 0,04 = 10 000 000 kronor. Så du skulle behöva en portfölj på tio miljoner kronor för att stödja ett årligt uttag på 400 000 kronor enligt fyrprocentsregeln.

3. Sätt upp spar- och investeringsmål: När du väl känner till din målportföljstorlek kan du arbeta bakåt för att avgöra hur mycket du behöver spara och investera varje månad, med tanke på en förväntad avkastning på dina investeringar.

4. Revidera och justera: Resan till ekonomiskt oberoende är inte huggen i sten. Det är viktigt att se över dina siffror och justera för förändringar i utgifter, investeringsavkastning och andra faktorer som kan påverka dina finansiella behov eller tillväxten av din portfölj.

Begränsningar och överväganden

1. Förändrade marknadsförhållanden: fyrprocentsregeln är baserad på tidigare marknadsförhållanden. Framtida marknader kanske inte ger samma avkastning, särskilt med tanke på att räntorna de senaste åren har varit historiskt låga och plötsligt har gått högre, vilket potentiellt påverkar obligationsavkastningen och deras prissättning baserat på avkastning.

2. Livslängd: Om du lever längre än 30 år efter pensioneringen eller går i pension i förtid, kan du behöva överväga en lägre uttagsfrekvens för att säkerställa att dina pengar räcker.

3. Flexibilitet: Det är viktigt att vara flexibel i dina utgifter. Under år då din portfölj underpresterar kan du överväga att ta ut mindre.

4. Andra inkomstkällor: Regeln tar inte hänsyn till andra inkomstkällor som pensioner eller deltidsarbete efter pension. Dessa kan komplettera dina uttag och minska belastningen på din portfölj.

Att tänka på

• Säkert uttagsstrategi: fyraprocentsregeln erbjuder en plan för att dra ner pensionssparande utan att snabbt tömma depån.

• Grunden för marknadshistoria: Denna riktlinje har sina rötter i de finansiella marknadernas historiska resultat, och ger pensionärer en kurs som testas mot tuffa ekonomiska tider.

• Balanseringslagen: Regeln balanserar potentiell tillväxt och investeringstrygghet genom att rekommendera en 50/50 uppdelning mellan aktier och räntebärande intäkter.

• Diversifierad tillvägagångssätt: En jämn fördelning mellan aktier och obligationer fördelar risk, vilket möjliggör viss säkerhet under marknadsvolatilitet.

• Anpassningsförmåga: Även om fyraprocentsregeln är en bra utgångspunkt kan individuella omständigheter och marknadsförhållanden kräva justeringar.

Slutsats

Att förstå principerna för fyraprocentsregeln är avgörande för dem som strävar efter ekonomiskt oberoende. Denna riktlinje handlar om att kombinera tidigare marknadsdata med en balanserad investeringsstrategi, för att säkerställa att pensionärer har en chans att kämpa mot nedgångar på marknaden och lång livslängd. Men även om det fastställer en robust ram, kan det krävas att regeln anpassas efter individuella nyanser och det ständigt föränderliga finansiella landskapet för att uppnå verklig ekonomisk fred.

Fyraprocentsregeln är en användbar riktlinje för dem som vill uppnå ekonomiskt oberoende. Individuella omständigheter varierar dock, och det rekommenderas alltid att rådgöra med en certifierad finansiell planerare för att säkerställa att din pensionsstrategi är skräddarsydd efter dina unika behov.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Fyraprocentsregeln kan göra dig finansiellt oberoende appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt