Fortsatt positiva signaler för Gold Town Games spel Baseball Franchise Manager

Gold Town Games rapporterar att deras spel Baseball Franchise Manager fortsätter visa positiva signaler från amerikanska marknaden. Bolaget skriver att efter en lyckad uppdatering syns en ihållande positiv trend i tidigt engagemang hos nya användare.

Efter Baseball Franchise Managers uppdatering för drygt en vecka sedan, har dag 1-retention, det vill säga hur stor del av de nya användarna som stannar kvar mer än ett dygn, ökat med nästan 10 procent till drygt 33 procent. Samtidigt som användardata från den senaste månadens nedladdningar påvisar en fortsatt hög grad av kontinuerligt betalande användare.

Ungefär 3,5 procent av de 14 000 iOS-nedladdningar som gjorts hittills har konverterat till betalande användare, i genomsnitt har de i sin tur gjort cirka 2,5 köp per användare. Denna data bådar gott för kommande månaders utfall skriver bolaget, då uppgången för dag 1-retention ytterligare kan förbättra datan.

Ny funktionalitet i simulatorn, en betydande del av förbättringen

Bland de förändringar som ligger bakom den förbättrade retention-trenden återfinns en större anpassning av hur användaren kontrollerar tiden i den återkommande simulationen av matchen som är en stor del av kärnan i spelet.

“Vi kommer fortsätta att följa de löpande indikationerna som användarbasen ger oss genom sitt spelande. Vi lär oss hela tiden nya saker som vi kan ta med oss till våra andra titlar och nya spel”, säger Pär Hultgren vd i Gold Town Games

Härnäst kommer teamet att arbeta vidare med att implementera funktionalitet för att ytterligare stärka spelets retention. Målsättningen är att öka de första dagarnas retention med några procentenheter till och på så sätt öka möjligheten att långsiktigt bygga en större bas av användare.  

Fler nyheter

Populärt