Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser

2024 har inletts med elpriser i nivå med de högsta nivåerna sedan mitten av december 2022. Det som drivit upp elpriserna är ökad elkonsumtion i och med extrem kyla, minskad kärnkraftsproduktion och mindre vindkraft. Den kyliga starten verkar dock mildras något vilket påverkar elpriset nedåt på nytt.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Januaris första vecka inleds med ett rörligt elpris kring 99 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige), dvs. något dyrare än december 2023 som hade ett månadsmedelpris på cirka 79 öre/kWh. Vissa timmar i januari har dock varit i nivå med elpristopparna i december 2022 då medelspotpriset på Nord Pool, den europeiska elbörsen, blev 269 öre/kWh.

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt ökar elkonsumtionen och då även elpriserna. Men svenskarna har blivit bra på att hushålla med elen och priserna hade kunnat bli högre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Produktionsbortfallet från Forsmark 2, i och med ett fel i generatorn, har minskat andelen kärnkraft men vinden ser ut att öka den kommande veckan. Detta i kombination med något mildare temperaturer kommer att stabilisera elpriset för tillfället.

Europas gaslager är fortsatt välfyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop. Men även de tyska elpriserna påverkas av kylan och reagerar på kallare och torrare prognoser.

Inlägget Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt