Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,

Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och

Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicyiShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelandeiShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Inlägget Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt