Ethereum-killers, Altcoins och marknadsdynamik

I den otroligt snabba världen av blockkedjor och kryptovalutor har Ethereum länge regerat, men en ny våg av utmanare, ofta kallade “Ethereum-killers”, skakar om ekosystemet. Dessa protokoll strävar efter att utmana Ethereums och dess begränsningar, och rör om i kryptomarknaden som helhet.

I den här artikeln kommer vi att utforska dessa utmanare och även fördjupa oss i hur altcoins traditionellt beter sig under tjurmarknader eller så kallade crypto bull runs. Dessutom kommer vi att beröra två viktiga faktorer som formar landskapet: den kommande Bitcoin-halveringen och det pågående trycket i USA för spot Exchange-Traded Funds (ETF) på Bitcoin.

Ethereum och uppkomsten av Ethereum-killers

Ethereums dominans har varit oöverträffad när det gäller smarta kontraktsplattformar, men problem med skalbarhet och höga avgifter har drivit på utvecklingen av alternativ. Några, utav många, anmärkningsvärda Ethereum-killers inkluderar Binance Smart Chain (BSC), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) och Solana (SOL).

Binance Smart Chain (BSC): BSC har utvecklats av kryptovalutabörsen Binance och har fått stort genomslag på grund av sin höga kapacitet och sina låga transaktionsavgifter. BSCs kompatibilitet med Ethereums virtuella maskin (EVM) gör det enkelt för utvecklare att migrera sina projekt från Ethereum till BSC och därmed lösa problem med skalbarheten.

Cardano (ADA): Cardano lanserades av Ethereums medgrundare Charles Hoskinson och syftar till att tillhandahålla en säkrare och mer skalbar blockkedjeplattform. Dess unika konsensusmekanism, Ouroboros, använder en PoS-algoritm (proof-of-stake) för att uppnå konsensus.

Polkadot (DOT): Polkadot grundades av Dr. Gavin Wood, medgrundare av Ethereum, och fokuserar på interoperabilitet mellan blockkedjor. Dess reläkedja gör det möjligt för olika blockkedjor att ansluta och dela information, vilket löser problemet med att många befintliga blockkedjenätverk är uppdelade i silos.

Solana (SOL): Solana är känt för sin höga kapacitet och låga transaktionskostnader och har fått mycket uppmärksamhet för sina snabba bekräftelsetider. Den använder en unik konsensusmekanism som kallas Proof-of-History (PoH) för att förbättra skalbarheten, vilket gör den till en potentiell Ethereum-konkurrent.

Framväxten av dessa Ethereum-killers visar på den ökande konkurrensen inom smarta kontraktsplattformar. Utvecklingen av dessa alternativ har potential att adressera de utmaningar som Ethereum står inför, samtidigt som de erbjuder olika innovationer och lösningar för det växande ekosystemet av decentraliserade applikationer. Ethereum kommer sannolikt att fortsätta vara en dominerande kraft, men dess framtid kan vara formad av en dynamisk och konkurrenskraftig marknad för smarta kontraktsplattformar.

Altcoins i tjurrusningar: ett historiskt perspektiv

Kryptovalutamarknaderna är kända för sin volatilitet, och kanske särskilt intressant är det att bevaka vad som händer under tjurrusningar när priserna ofta stiger brett. Altcoins, det vill säga andra kryptovalutor än Bitcoin, får ofta ökad uppmärksamhet och betydande prisökningar under dessa marknadsuppgångar. Den kommande Bitcoin-halveringen och försöken av flertalet större aktörer att ge ut spot Bitcoin ETFer i USA, adderar ytterligare bränsle till prisökningarna som vi sett under de senaste veckorna.

Halvering av Bitcoin: Vad har hänt historiskt?

Bitcoinhalveringar inträffar ungefär vart fjärde år och halverar den hastighet med vilken nya bitcoins skapas. Den knapphet, eller brist, som halveringen medför har historiskt sett varit förknippad med hausseartade marknadskänslor och uppåtgående prisrörelser. När den kommande Bitcoin-halveringen närmar sig följer investerare noga potentiella effekter på den bredare kryptovalutamarknaden, inklusive altcoins.

Spot ETFer på Bitcoin: banar väg för mainstream-adoption

De pågående försöken i USA att lansera spot-ETFer på Bitcoin markerar ett viktigt steg mot mainstream-adoption av kryptovalutor. ETFer ger investerare ett bekvämt sätt att få exponering mot kryptomarknaden utan komplexiteten med direkt ägande. Om de godkänns kan dessa ETFer locka institutionella och privata investerare, tillföra ytterligare likviditet och potentiellt påverka beteendet hos både Bitcoin och altcoins.

Altcoins i bull runs – Vad driver altcoins utveckling under en tjurmarknad?

Bitcoins dominans: När Bitcoins dominans på marknaden är hög, är fallet ofta så att altcoins har mindre betydande prisökningar. Men när Bitcoins dominans minskar, visar det på att kapital att flödar in i altcoins, vilket kan leda till ökade priser.

Spekulativ investering: Altcoins ses ofta som spekulativa investeringar med potential för högre avkastning än mer etablerade kryptovalutor som Bitcoin. Denna uppfattning kan leda till ökade investeringar under tjurmarknader.

Innovation och adoption: Altcoins som kommer med innovativa lösningar eller får stor spridning under tjurrusningar kan uppleva betydande prisökningar. Projekt som rör skalbarhet, interoperabilitet och hållbarhet kan till exempel få ökad uppmärksamhet.

Stämningen på marknaden: Det allmänna sentimentet på kryptovalutamarknaden spelar en avgörande roll för utvecklingen av altcoins. Positiva nyheter, partnerskap och utveckling kan driva ett hausseartat sentiment och leda till ökade investeringar i altcoins.

Kryptomarknaden fortsätter att utvecklas och erbjuder både utmaningar och möjligheter där Ethereum-killers tänjer på gränserna och svarar på den växande efterfrågan på skalbara och effektiva blockkedjelösningar. I dagens läge driver dessutom den kommande Bitcoin-halveringen och försöken att få spot ETFer godkända i USA mycket volym till marknaden för kryptovalutor. Vad framtiden har att ge återstår att se, men läget för Bitcoin och altcoins ser mycket spännande ut.

784 procent premie på Grayscale Solana Trust

GSOL-aktierna, det vill säga Grayscale Solana Trust, handlades till rekordhöga 202 USD den 10 november, upp från 87 USD i början av månaden. Med SOL på 59 dollar den 11 november och trusten som innehar 0,38 SOL per aktie, var detta en vansinnig premie på 784 procent.

De tresiffriga premiumsignalerna ökade aptiten från institutionella investerare att få exponering mot Solana. Rallyt kommer när Solanas inhemska token ökade med 480 procent år-till-datum och mer än 35 procent under den senaste veckan.

Sedan dess har priset på Grayscale Solana Trust backat kraftigt vilket visar vikten av att veta vad det är som ingår i den fond som handlas. En av de mest eftersökta Solana produkterna på denna sida är Valour SOLANA (SOL) som är en börshandlad produkt, som gör investeringar i SOL enkla, säkra och kostnadseffektiva. Solana är en decentraliserad blockchain och den snabbaste blockchain i världen, med mer än 400 projekt som spänner över DeFi, NFT, Web3 och mer.

Produkten är en en strukturerad investering i form av ett tracker certifikat enligt svensk lag. Den handlas på Nordic Growth Market (NGM) som är den primära marknadsplatsen.

Fördelarna med Valours Solanaprodukt är många, men den initiala är att den handlas på en svensk marknadsplats och prissätts i svenska kronor. Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

The post Ethereum-killers, Altcoins och marknadsdynamik appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt