En lektion i guldprisets svängningar och hur undvika framtida fallgropar

Guld är en typ av tillgång som uppmärksammats betydligt mer i det osäkra makroekonomiska klimat som vi upplever nu än vad det gjort tidigare, speciellt efter guldprisets svängningar. Det beror bland annat på att guld historiskt sett visat sig vara en utmärkt hedge mot inflation, en strategisk reservtillgång och en safe haven när det blåst kallt i världens ekonomier.

Med den pågående statskuldskrisen bör varje portfölj allokera en del kapital till placeringar i guld och andra ädelmetaller som en rent strategisk investering och diversifiering. Vissa skeptiker hävdar att guld är en bubbla och en del å andra sidan älskar det så mycket att de inte har något emot att bli kallad “gold bugs”. Det finns ett par viktiga saker att förstå om guld innan en investering görs i denna mångsidiga tillgång.

Det är viktigt att vara medveten om guldprisets historiska utveckling under 1980-talet för det var en av de viktigaste perioderna för guldet, precis som dagens utveckling är minst lika viktig. Historien ger en del värdefulla insikter om hur guldpriset kan komma att utvecklas i framtiden, speciellt när sentimentet blir ensidigt. Det går inte att förneka att det finns en rad makroekonomiska faktorer som talar till guldets fördel, men den kraftiga nedgången på 15 procent som vi såg i guldpriset under några få dagar i september 2011 vilket visas i nedanstående diagram, ger upphov till en rad frågor om den volatilitet och de risker som är förknippade med denna ädelmetall.

Många analytiker och journalister göra alla möjliga historiska analyser över guldpriset och det är inte helt ovanligt att dessa använder sig av det höga priset som guldet handlades till under det första kvartalen 1980, över 800 USD per troy ounce. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att detta pris var en extremrörelse och att guldet endast handlades över 700 USD per troy ounce under några veckor under denna period, och att det sedan föll ned i intervallet 300 till 500 USD per troy ounce.

Det finns en del faktorer som fick guldpriset att stiga kraftigt under 1980-talets första kvartal, och därefter falla kraftigt. Vi har berört en del av dessa saker tidigare och vi har lagt in en del klickbara länkar i denna artikel till det som vi har skrivit tidigare eftersom det är viktigt att känna till historien i händelse av att en likande situation uppstår i framtiden.

1. Guldprisets dramatiska uppgång och fall 1980

Under denna period styrde KPI och den allmänna rädslan för inflation den allmänna utvecklingen för priset på guld, även om det inte alltid förekom någon starkare korrelation mellan dessa. Den extrema uppgången och den följande nedgången i gudpriset på 1980-talet orsakades av en kombination av extrema geo-politiska händelser, till exempel den ryska invasionen av Afghanistan december 1979, gisslandramat i Iran etcetera samt flera starka okonventionella politiska åtgärder och händelser på de finansiella marknaderna. Bland dessa kan nämnas när den dåvarande FED-chefen Volcker ökade FEDs styrränta från 13 till 20 procent under Q1 1980, bröderna Hunts försök att ta kontroll på silvermarknaden och deras oförmåga att möta de ökade säkerhetskraven som fick silverpriset att rasa i mars 1980. Sammantaget var det en rad intressanta händelser som resulterade i att guldpriset kunde liknas vid en berg- och dalbana under 1980.

1.1 Inflationsjusteringar

De amerikanska metoderna för att mäta inflationen i förhållande till KPI har ändrats sedan 1980, och det finns vissa konspirationsteoretiker som tror att detta gjordes för att underskatta inflationen.

Även om vi använder oss av det traditionella måttet för att mäta inflationen, Konsumentprisindex, KPI, så är dagens guldpris betydligt lägre än det inflationsjusterade guldpriset under Q1 1980. Att jämföra guldpriset från januari 1980 med dagens guldpris ger en felaktig bild, och det tar inte hänsyn till hur de finansiella marknaderna såg ut 1980. Toppen i guldpriset 1980 berodde på som vi sett ovan, på geopolitiska spänningar, men det inflationsjusterade guldprisets topp 1980 var 2.337 USD per troy ounce, och det genomsnittliga guldpriset det året, justerat för inflationen var 1.850 USD per troy ounce.

2. Guldprisets kursstegring i januari 1980

Guldpriset steg dramatiskt under perioden december 1979 till och med januari 1981, främst på grund av två orsaker.

2.1 Geopolitiska orsaker

Sovjetunionens invasion av Afghanistan: Den 23 december 1979 ockuperade sovjetiska militärenheter Kabul, huvudstaden i Afghanistan. Den 28 december hade Sovjet tagit kontroll över hela landet och Babrak Karmal ersätter den störtade och avrättade presidenten Hafizullah Amin.

Gisslankrisen i Iran. Gisslandramat i Iran var en diplomatisk kris mellan Iran och USA där 53 amerikanska medborgare hölls som gisslan i Teheran under 444 dagar, från den 4 november 1979 till den 20 januari 1981.

2.2 Rädslan för inflation

Den amerikanska inflationen hade ökat kraftigt under slutet av 1970-talat och nådde en toppnivå på över 13 procent under december 1979. Guldpriset hade stigit med inflationen, mätt med KPI (på årsbasis) även om ökningen i inflationen inte var den primära orsaken till guldprisets topp i januari 1980.

3. Guldpriset fall i januari 1980 och framåt

Den kraftiga korrigeringen av guldpriset under perioden januari till mars 1980 och den fortsatt nedåtgående trend som guldet sedan kom att befinna sig i orsakades bland annat av:

3.1 FEDs räntehöjningar

De räntehöjningar som Fed-chefen Paul Volcker genomförde i syfte att dämpa inflationen vilket fick KPI att backa från mars 1980 efter det att räntorna hade höjts från 13 till som högst 21,5 procent i juni 1981. Höjningen var en nästintill dubbling av den genomsnittliga styrräntan under 1979 som legat på 11,2 procent. Den direkta effekten av detta ledde till en gradvis minskning av KPI från en på 14,8 procent under mars 1980 till 2,6 procent i juni 1983.

3.2 Silver Thursday

Silver Thursday adderade ett säljtryck på ädelmetallmarknaderna. Den 7 mars 1980 misslyckades bröderna Hunt med att möta ett säkerhetskrav på 100 miljoner USD på sin stora position i silver, vilket kom att leda till att paniken spred sig på silvermarknaderna. I syfte att rädda situationen gick ett konsortium av banker under ledning av Fed-chefen Paul Volcker in och försåg bröderna Hunt med en kredit på 1,1 miljarder USD för att rädda situationen.

3.3 USAs svar på den sovjetiska invasionen av Afghanistan.

I januari 1980 höll president Jimmy Carter ett tal till det amerikanska folket avseende den rysk-afghanska situationen. USA hade inlett ett samarbete med Storbritannien och Kina om att i hemlighet stödja de afghanska rebellerna. Chocken kring den ryska ockupationen av Afghanistan började avta. USA hade intensifierat Operation Cyclone som var kodnamnet för CIAs plan att beväpna den afghanska Mujahedin under det sovjetiska kriget i Afghanistan, 1979 till 1989.

Som synes är det viktigt att vara medveten om geopolitiska händelser när investeringar görs i guld eftersom sådana kan komma att driva upp guldpriset till kortsiktigt extrema nivåer under hög volatilitet.

Med tanke på nuvarande osäkra makroekonomiska klimat är det värt att köpa guld på nedgångar likt den nuvarande.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post En lektion i guldprisets svängningar och hur undvika framtida fallgropar appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt