En börshandlad fond som satsar på NATO och dess försvar

Jane Edmondson, chef för tematisk strategi vid Vettafi, delade nyligen väsentliga detaljer om Nato Future of Defense ETF i en konversation med Steve Darling från Proactive. Denna ETF är en börshandlad fond som satsar på NATO och dess försvar.

Den utformad för att ge investerare exponering för Nato och dess allierade försvarsutgifter, med särskilt fokus på försvar, försvarsteknologi och cyberförsvar. Det som skiljer denna ETF är dess strikta kriterier för inkludering. Det riktar sig till företag som genererar minst 60 procent av sina intäkter från försvarstillverkning, militär utrustning och cybersäkerhetsverksamhet, vilket säkerställer en diversifierad portfölj av företag som är djupt förankrade i försvarssektorn.

Dessutom möjliggör ETFens strategi en maximal landsvikt på 60 procent, vilket innebär att icke-amerikanska försvarsföretag också kan delta, vilket bidrar till global diversifiering.

Det nuvarande geopolitiska landskapet, särskilt Ryssland-Ukraina-konflikten, har lett till en ökning av försvarsutgifterna, särskilt i Europa. Tillägget av nya Nato -medlemmar, som Finland, och potentiella framtida tillägg som Sverige, har ytterligare ökat försvarsbudgetar. Detta geopolitiska sammanhang har gjort försvarsinvesteringar till ett attraktivt förslag. Edmondson framhöll också vikten av komponenten för ESG (miljö, social och styrning) i ETF: s strategi.

Vettafi har antagit ett balanserat tillvägagångssätt som överensstämmer med FN: s globala kompakt (FN GC) och OECD -riktlinjer. Detta innebär att även om ETF fokuserar på traditionellt försvar, innehåller den också nya tekniker som AI och Cybersecurity. Denna framtidsinriktade tillvägagångssätt placerar ETF väl i den utvecklande försvarssektorn, där innovation och teknik spelar en alltmer kritisk roll.

När globala spänningar fortsätter att öka verkar investeringssynen för företag inom försvarssektorn robust. Nato Future of Defense ETF erbjuder ett nyanserat perspektiv som inte bara beaktar försvarsdynamiken utan också det utvecklande ESG -landskapet. Detta tillvägagångssätt återspeglar skärningspunkten mellan försvars- och ESG -överväganden, vilket gör det till ett spännande alternativ för investerare som vill navigera i komplexiteten i dagens värld samtidigt som de anpassar sina investeringar med ansvarsfulla och hållbara metoder.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget En börshandlad fond som satsar på NATO och dess försvar dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt