En av världens tre största godistillverkare vill göra tuggummi med Bioextrax

Bioextrax har idag ingått ett långsiktigt utvecklingsavtal med en av världens tre största godistillverkare som vill göra tuggummi baserat på Bioextrax PHA-lösning.

Godistillverkaren har de senaste två åren utvärderat Bioextrax PHA i olika steg. Förra månaden beställde godistillverkaren material från Bioextrax som ska produceras med involvering av en kontraktstillverkare. Detta uppskalningsarbete representerar den första fasen i det nu ingångna avtalet.

Utvecklingsprojektet inkluderar uppskalning av produktion och applikationstester. Produktionen och godistillverkarens tester planeras att skalas i tre eller fyra steg från den initiala kilogramskalan till 10 ton. Under varje fas kommer betalningen från godistillverkaren till Bioextrax för kommande fas att förhandlas. Partnerna ska använda ”best efforts” för att förhandla de kommersiella villkoren för den långsiktiga produktionen och leveransen av material, parallellt med att aktiviteterna i det nu ingångna avtalet genomförs.

Materialet godistillverkaren utvärderar är PHA med långa polymerkedjor, så kallad medium chain length PHA (mcl-PHA), vilket ger elastiska och filmformande egenskaper. I dagsläget finns inte denna typ av mcl-PHA kommersiellt tillgänglig, men storskalig produktion möjliggörs av Bioextrax patenterade extraktionsmetod.

”Att ingå ett långsiktigt utvecklingsavtal med ett stort globalt företag, med en tydlig plan för uppskalning och väg till kommersiell produktion och försäljning, är en gigantisk milstolpe för Bioextrax. Vi gör bedömningen att PHA i tuggummi, som är den applikation utvecklingsavtalet gäller, har stor potential. Produktens priskänslighet är låg samtidigt som volymerna är stora. Dessutom har Bioextrax en mycket stark marknadsposition då denna typ av PHA – såvitt vi vet – inte kan produceras på ett kostnadseffektivt vis med hjälp av någon annan idag tillgänglig teknologi. En annan konkurrensfördel för Bioextrax är att vi inte använder genetiskt modifierade bakterier, vilket är viktigt ur ett regulatoriskt perspektiv.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Fler nyheter

Populärt